VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Valajärven Suojeluyhdistys ry

Tervetuloa Valajärven Suojeluyhdistyksen nettisivuille!

Nämä sivut esittelevät sinulle kauniin Etelä-Hämäläisen pikkujärven ja aktiivisen yhdistyksen, joka kantaa huolta Valajärven hyvinvoinnista. Täältä löydät tietoa yhdistyksemme toiminnasta, tapahtumista ja palveluista.

Ajankohtaista

Linnunpönttö

Haluatko tukea koronan takia ahdinkoon joutunutta pienyrittäjäperhettä ja samalla Valajärven suojeluyhdistystä. Erä linnunpönttöjä nyt myynnissä hintaan 20 euroa. Tilaa pöntöt Aila Santaselta, p. 050 596 6737.

Pönttö

Valajärven viiri

Valajärven suojeluyhdistys täyttää 50 vuotta kesällä 2022. Tulevaa juhlavuotta varten olemme teettäneet järven mökkiläisille oman viirin, joka toivottavasti hulmuaa jo ensi kesänä mahdollisimman monen mökin salossa.
Viiri
Viirin mitat ovat 100x300 cm ja hinta 35 euroa.
Tilaa oma viirisi Reijo Jokiselta, p. 0400 467 110.

Viiri hulmuaa

Kesäkauden päättäjäiset

Suojeluyhdistyksen, Suvipuodin ja Vähikkälän kylän yhteisiä kesäkauden päättäjäisiä vietettiin Vähikkälän Seuratalolla lauantaina 31. elokuuta.

Ohjelmassa oli aluksi lyhyt katsaus vesiensuojelutoimintoihin ja Parolan varuskuntaorkesterin konsertti. Illan päätteeksi esiintyi vielä solisti- ja soitinyhtye Hiljaiset Tähdet. Sauvalan kartanon kokit, kyläyhdistyksen puhvetti sekä baariteltta huolehtivat tarjoiluista.

Hämärän laskeuduttua kymmenet tulet syttyivät järven rannoille.

Mommilanjärven soutelu

Suojeluyhdistyksen kirkkovene Valajärven Joutsen osallistui Mommilanjärven souteluun 20. heinäkuuta. Joukkueemme sijoittui omassa erässään neljänneksi uudella ennätysajalla 50:10. Onnittelut kaikille osallistuneille!

Soutujoukkue 2019

Suo-ojien pohjapatojen rakentaminen, elokuu 2019

ELY-Keskuksen rahoituksella toteutetaan elokuun loppupuolella kolmeen suo-ojaan pohjapatojen rakentaminen. Tavoitteena on vähentää järveen virtaavan humuksen määrää.
Kotakalliontien alueella kahteen ojaan rakennetaan uudet padot ja Niinisalonsuon eteläpään ojan vanhaa pohjapatoa pidennetään.

Onko rannassasi haitallista isosorsimo-kasvia?

Valajärvessä on havaittu olevan haitallista isosorsimo-kasvia. Tutustu oheisiin esitteisiin! Jos havaitset isosorsimoa järvessä, ilmoita siitä vaikkapa yhdistyksen Facebook-ryhmässä tai tämän sivuston palaute-lomakkeella.
Tunnista ja torju isosorsimo
Mikä on isosorsimo?
Tässä on vinkki isosorsimon poistamiseksi

Mökkiläisten jätehuolto 2019

Yhdistyksen kustantamat jätesäiliöt ovat taas käytettävissä entisillä paikoillaan 27.4. - 15.10.2019.

Muistutamme, että kannelliset säiliöt on tarkoitettu jätemaksunsa maksaneiden mökkiläisten talousjätteitä varten. Huonekaluja, rakennusjätettä ja kierrätyskelpoista jätettä ei pidä laittaa säiliöihin, eikä varsinkaan niiden viereen. Jäteyhtiö laskuttaa jokaisesta laatikon viereen jätetystä esineestä tuntuvan lisämaksun.
Katso lisätietoja tästä.

Valajärven laaja tutkimusprojekti valmistui

Valajärven suojeluyhdistys toteutti joulukuusta 2016 kesään 2018 ulottuvan laajan tutkimusprojektin, jonka aikana tutkittiin Valajärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua sekä järven pohjan koostumusta ja eliöstöä. Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY). Lisäksi saimme apua Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) opiskelijoilta tutkimuskokonaisuudessa, mm. näytteiden ottamisessa. Projektin tuloksena olemme saaneet paitsi tarkkaa tietoa järvestämme myös suositukset järven kunnostusta ja veden laadun ylläpitoa varten. Hanketta on rahoittanut Euroopan unionin maaseuturahaston Leader-ryhmä Linnaseutu.
Katso yhteenveto tutkimusraportista
Katso koko raportti

EU-lippu Leader-logo Linnaseutu-logo

Vesistöopas

Suomen Luonnonsuojeluliitto on julkaissut erinomaisen Vesistöoppaan, joka lyhyesti ja kansantajuisesti kertoo Suomen vesistöistä ja niiden ekosysteemeistä sekä esittelee vesiensuojelun perusteet ja käsitteistön. Tästä julkaisusta on hyötyä mm. KVVY:n tutkimustulosten ymmärtämiseen.
Avaa tästä,

Pohjaeläintutkimuksen tuloksia

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys KVVY on saanut valmiiksi Valajärven laajaan tutkimusprojektiin liittyvän tutkimuksen, jossa kartoitettiin järven ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella. Tutkimuksen yhteenveto kuuluu näin:

Valajärven rantavyöhykkeet ovat yleisesti ottaen hyvässä tai erinomaisessa tilassa pohjaeläimistön perusteella. Syvänteissä esiintyy kuitenkin runsaasti sulkasääsken toukkia ja rehevän pohjan surviaissääsken toukkia; ekologinen tila on ainoastaan tyydyttävä. Syvänteen happitaloudessa voi olla ajoittaisia häiriöitä, tai alusveden kierto ja hapettuminen voivat jäädä vaillinaiseksi keväisin ja syksyisin. Syvännealueiden happitalouden häiriöillä on merkittävä alentava vaikutus pohjaeläinyhteisön rakenteeseen ja lajien runsaussuhteisiin, täten myös ekologisen luokan määräytymiseen.
Rantavyöhykkeen pohjaeläinlajisto on monipuolista ja lajirikasta. Siellä esiintyy monia erilaiselle kuormitukselle herkkiä lajeja, joten myös rantavyöhykkeen lajiston perusteella Valajärvi on erinomaisessa tilassa.


Lue koko raportti tästä.

Tietoa Valajärven pohjan kartoituksesta

Elokuussa 2015 Meritieto Oy:n mittausvene tutki Valajärven pohjan korkearesoluutioisella monikeilaimella. Mittauksella saatiin tarkka kuva järven pohjan muodoista yli 1,5 m syvältä alueelta, jonne luotainvene pääsi. Sivutuotteena saatiin myös järvenpohjan kovuuden vaihtelua kuvaava kartta sekä kuvia kalaparvien esiintymisalueista.

Syvyyskartta
Syvyyskartta

Katso kuvakokoelma järven pohjakartassa näkyvistä mielenkiintoisista kohteista tästä.

Mittausdatan jälkikäsittelyssä syntyneet tarkat 2- ja 3-ulotteiset topografiakartat järven pohjasta, järvenpohjan kovuutta kuvaava backscatter-kartta sekä karttojen tutkimiseen tarvittava katseluohjelma ovat Dropbox-pilvipalvelun kansiossa, jonka sisältö on ladattavissa alla olevasta linkistä. Tutustu ensin kansiossa oleviin sisällysluetteloon ja ohjeeseen ennen kuin aloitat muun aineiston lataamisen.

Tutustu Valajärven pohjan tutkimusdataan.

Millaista vettä juot?

Kesällä 2015 Valajärven Suojeluyhdistys kiinnitti huomiota mökkien juomavesikaivojen veden laatuun. Tässä asiassa lähestyimme Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä, joka on Suomen johtava ympäristö- ja tutkimuspalvelujen tuottaja. Sen palveluihin kuuluu mm. sertifioitu näytteenotto, laboratorioanalyysit ja neuvonta.

KVVY:n Tampereen laboratorion johtaja Sirpa Väntsi laati meitä varten tekstin kaivovesistä ja niissä mahdollisesti piilevistä ongelmista ja kävi Muikkubileissä kertomassa asiasta. Lue Väntsin teksti.

Jos haluat analyysin kaivosi vedestä, kannattaa kertoa, että olet Valajärven suojeluyhdistyksen jäsen. Katso yhteystiedot ja muita lisätietoja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen sivuilta.

Perämoottoreiden käyttökielto

Lähes 30 vuotta voimassa ollut epävirallinen sopimus, joka kieltää bensamoottoreiden käytön Valajärvellä, on nyt virallisesti vahvistettu vesiliikennelain mukaisesti. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 19.5.2015 määrännyt Valajärvelle polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttökiellon. Hämeenlinnan kaupunginhallitus, Janakkalan kunnanhallitus, Hämeen poliisilaitos ja Liikennevirasto ovat antaneet käyttökieltoa puoltavan lausunnon. ELY-keskuksen perusteluiden mukaan "käyttökielto on tarpeen yleisen luonnon virkistyskäytön ja Valajärven veden laadun puhtaana säilymisen turvaamiseksi sekä vesilläliikkujien yleisen turvallisuuden vuoksi". Lisäksi perusteluissa viitataan Valajärven erityisominaisuuksiin (matala latvajärvi, runsas loma-asutus).

Sähköperämoottoreiden käyttö on Valajärvellä sallittu.

Retkeile Valajärvellä

Tee retki Valajärvellä. Järvellä ja järven ympäristössä on useita kiinnostavia kohteita:

  • Puhinniemen luonnonsuojelualue ja kivikautinen asutuspaikka, jossa on museoviraston informaatiotaulut.
  • Kaloisten kyläyhdistyksen laavu. Laavulla voi pitää hyvin evästauon.
  • Kakarisaari (saarella ei ole virallista nimeä kartassa), joka toimii talven hiihtäjille mukavana nuotiopaikkana ja kesällä kiinnostavana retkikohteena.
  • Ollanoja, joka laskee järven pohjoispäästä Kaartjoen kautta Haapajärveen. Ojan ylitse menee kaunis pieni silta ja sillan itäpuolella on valtava siirtolohkare, jonka päällä kasvaa iso mänty.
  • Jyrkinkalliosta parisataa metriä länteen on järvessä viitisenkymmentä metriä rannasta suuri kivilohkare. Kiven nimi on Möyhä.
  • Etsi geokätköjä! Valajärven ympäristöön on piilotettu kymmeniä geokätköjä. Tutustu tähän mielenkiintoiseen harrastukseen ja samalla lähiympäristösi nähtävyyksiin. Katso www.geocache.fi
Kuuntele Valajärven valssi

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys