VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Valajärven Suojeluyhdistys ry

Tervetuloa Valajärven Suojeluyhdistyksen nettisivuille!

Nämä sivut esittelevät sinulle kauniin Etelä-Hämäläisen pikkujärven ja aktiivisen yhdistyksen, joka kantaa huolta Valajärven hyvinvoinnista. Täältä löydät tietoa yhdistyksemme toiminnasta, tapahtumista ja palveluista.

Ajankohtaista

Mökkiläisten jätehuolto 2020

Yhdistyksen kustantamat jätesäiliöt on jouduttu poistamaan ennenaikaisesti, koska laatikoiden tyhjentämisestä huolehtineen Janakkalan jätehuolto Oy:n sopimus Janakkalan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa päättyi 30.9.2020. Pahoittelemme tilannetta.

Valajärven tarina - historiikkiprojekti

Valajärven suojeluyhdistyksen 50-vuotisjuhlan lähestyessä yhdistys haluaa kertoa lisää järvestä ja sen ympäristöstä tuottamalla Valajärven historiikin. Mutta historiikki ei ole vain kertomus vesiensuojelutyöstä, vaan se kertoo kuinka:

 • Valajärvi syntyi jääkaudella ja mistä näemme sen luonnossa
 • ensimmäisen asutus tuli Valajärven alueelle kivikaudella
 • Valajärvi sijaitsi historiallisen tieverkon varrella
 • asutus syntyi Valajärven rannoille 1800- ja 1900-luvuilla
 • mökkiasutus syntyi Valajärven rannoille 1950-60-luvuilla
 • vesiensuojelutoiminta on kehittynyt Valajärvellä ja sen toiminnan tulokset
 • Valajärven luonto ja vedenalainen elämä näyttäytyy eri vuodenaikoina
 • Valajärven lähimaastossa olleet erikoiskohteet ja tapahtumat ovat vaikuttaneet Valajärvellä

Jokaisesta aihekokonaisuudesta tehdään riittävä tutkimustyö, jonka jälkeen faktoihin perustuvat tulokset esitetään monimediaisesti verkkosivustolla, jota Valajärven asukkaat voivat käyttää helposti ja kaikkialla, jota voidaan hyödyntää lähikouluissa oppimateriaalina ja jota voidaan jakaa eri tarkoituksiin niin tiedotuksessa kuin sosiaalisessa mediassa. Materiaali on näin myös helposti tutkijoiden käytettävissä.

Tavoitteena ei ole tuottaa "lopullista" julkaisua, vaan digitaaliseen julkaisu- ja esitystekniikkaan perustuva elävä materiaali, jota voidaan myöhemminkin täydentää. Verkkojulkaisu koostuu tekstistä, valokuvista, animaatioista, videoista ja audioista.

Tämä sivusto tullaan liittämään yhdistyksen nettisivuihin joko omana kokonaisuutenaan (oma URL) tai osiksi yhdistyksen uusittavaa sivustoa (sivuston uudistustyö on alkamassa).

Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta Leader-ryhmä Linnanseutu ry:ltä.

EU-lippu Leader-logo Linnaseutu-logo

Valajärven viiri

Valajärven suojeluyhdistys täyttää 50 vuotta kesällä 2022. Tulevaa juhlavuotta varten olemme teettäneet järven mökkiläisille oman viirin, joka toivottavasti hulmuaa jo ensi kesänä mahdollisimman monen mökin salossa.
Viiri
Viirin mitat ovat 100x300 cm ja hinta 35 euroa.
Tilaa oma viirisi Reijo Jokiselta, p. 0400 467 110.

Viiri hulmuaa

Suo-ojien pohjapatojen rakentaminen

ELY-Keskuksen rahoituksella toteutettiin elokuun 2019 loppupuolella kolmeen suo-ojaan pohjapatojen rakentaminen. Tavoitteena on vähentää järveen virtaavan humuksen määrää.
Kotakalliontien alueella kahteen ojaan rakennettiin uudet padot ja Niinisalonsuon eteläpään ojan vanhaa pohjapatoa pidennettiin.

Onko rannassasi haitallista isosorsimo-kasvia?

Valajärvessä on havaittu olevan haitallista isosorsimo-kasvia. Tutustu oheisiin esitteisiin! Jos havaitset isosorsimoa järvessä, ilmoita siitä vaikkapa yhdistyksen Facebook-ryhmässä tai tämän sivuston palaute-lomakkeella.
Tunnista ja torju isosorsimo
Mikä on isosorsimo?
Tässä on vinkki isosorsimon poistamiseksi

Vesistöopas

Suomen Luonnonsuojeluliitto on julkaissut erinomaisen Vesistöoppaan, joka lyhyesti ja kansantajuisesti kertoo Suomen vesistöistä ja niiden ekosysteemeistä sekä esittelee vesiensuojelun perusteet ja käsitteistön. Tästä julkaisusta on hyötyä mm. KVVY:n tutkimustulosten ymmärtämiseen.
Avaa tästä,

Millaista vettä juot?

Kesällä 2015 Valajärven Suojeluyhdistys kiinnitti huomiota mökkien juomavesikaivojen veden laatuun. Tässä asiassa lähestyimme Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä, joka on Suomen johtava ympäristö- ja tutkimuspalvelujen tuottaja. Sen palveluihin kuuluu mm. sertifioitu näytteenotto, laboratorioanalyysit ja neuvonta.

KVVY:n Tampereen laboratorion johtaja Sirpa Väntsi laati meitä varten tekstin kaivovesistä ja niissä mahdollisesti piilevistä ongelmista ja kävi Muikkubileissä kertomassa asiasta. Lue Väntsin teksti.

Jos haluat analyysin kaivosi vedestä, kannattaa kertoa, että olet Valajärven suojeluyhdistyksen jäsen. Katso yhteystiedot ja muita lisätietoja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen sivuilta.

Perämoottoreiden käyttökielto

Lähes 30 vuotta voimassa ollut epävirallinen sopimus, joka kieltää bensamoottoreiden käytön Valajärvellä, on 19.5.2015 virallisesti vahvistettu vesiliikennelain mukaisesti.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on määrännyt Valajärvelle polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttökiellon. Hämeenlinnan kaupunginhallitus, Janakkalan kunnanhallitus, Hämeen poliisilaitos ja Liikennevirasto ovat antaneet käyttökieltoa puoltavan lausunnon.

ELY-keskuksen perusteluiden mukaan "käyttökielto on tarpeen yleisen luonnon virkistyskäytön ja Valajärven veden laadun puhtaana säilymisen turvaamiseksi sekä vesilläliikkujien yleisen turvallisuuden vuoksi". Lisäksi perusteluissa viitataan Valajärven erityisominaisuuksiin (matala latvajärvi, runsas loma-asutus).

Sähköperämoottoreiden käyttö on Valajärvellä sallittu.

Retkeile Valajärvellä

Tee retki Valajärvellä. Järvellä ja järven ympäristössä on useita kiinnostavia kohteita:

 • Puhinniemen luonnonsuojelualue ja kivikautinen asutuspaikka, jossa on museoviraston informaatiotaulut.
 • Kaloisten kyläyhdistyksen laavu. Laavulla voi pitää hyvin evästauon.
 • Kakarisaari (saarella ei ole virallista nimeä kartassa), joka toimii talven hiihtäjille mukavana nuotiopaikkana ja kesällä kiinnostavana retkikohteena.
 • Ollanoja, joka laskee järven pohjoispäästä Kaartjoen kautta Haapajärveen. Ojan ylitse menee kaunis pieni silta ja sillan itäpuolella on valtava siirtolohkare, jonka päällä kasvaa iso mänty.
 • Jyrkinkalliosta parisataa metriä länteen on järvessä viitisenkymmentä metriä rannasta suuri kivilohkare. Kiven nimi on Möyhä.
 • Etsi geokätköjä! Valajärven ympäristöön on piilotettu kymmeniä geokätköjä. Tutustu tähän mielenkiintoiseen harrastukseen ja samalla lähiympäristösi nähtävyyksiin. Katso https://www.geocache.fi

Kuuntele Valajärven valssi

 

© 2007-2020 Valajärven suojeluyhdistys