Jätehuolto 2021

Yhdistyksen kustantamat jäteastiat ovat taas vanhoilla paikoillaan Puhinniementiellä, Piikakiventiellä, Vehmaistentiellä ja Kotakalliontiellä syyskuun loppuun saakka. Muistutamme, että nämä jäteastiat on tarkoitettu sellaisten mökkiläisten talousjätteille, jotka eivät ole tehneet kunnan kanssa erillistä jätehuoltosopimusta ja jotka maksavat yhdistyksen jätemaksun.

Jätesäiliöihin ei pidä laittaa rakennusjätettä, puutarhajätettä eikä haitallisia aineita. Välttäkää myös säiliöiden ylitäyttämistä.
> Katso lisätietoja tästä.

Tänä vuonna tilaamme myös jätelavat 9-18.7.2021 väliseksi ajaksi isompia jätteitä varten. Jätelavojen sijainnit ilmoitamme myöhemmin.