Puheenjohtajan tiedotuksia mökkiläisille

Pekka Koskinen 8.8.2021

 1. Muikkubileet elokuu 2021
 • Muikkubileitä ei järjestetä elokuussa 2021 koronasta johtuen
 • Lokakuussa 2021 järjestetään yhdistyksen ”webinaari”, jossa kerrotaan vesiensuojelun tehdyt toimenpiteet, annetaan imuruoppauksen tilannekatsaus ja raportoidaan Valajärven tarinoiden tilanne
 1. Vuoden 2021 imuruoppaukset
 • Kevään 2021 imuruoppaus, joka oli syksyn 2020 imuruoppauksen jatko
  • Syksyn 2020 imuruoppausta jatkettiin erillisellä luvalla huhti-toukokuussa 2021, jolloin Kotakalliontien alueen kohteet saatiin melkein kokonaan ruopatuksi
  • Keväältä 2021 jäi yksi alue ruopattavaksi syksyllä 2021
  • Kevään 2021 imuruoppauksen läjityksen yhteydessä osa metsään pumpatusta vedestä palasi järveen suurinta suo-ojaa pitkin. Kesällä 2021 tehdyssä mittauksessa mutakerroksen paksuus oli noin 5 cm suo-ojan järven puoleisella alueella.
 • Imuruoppaus syksy 2021 ja sen kohdealueet sekä korjausruoppaus
  • Kevään 2021 jälkeisen kolmen rannan imuruoppaus
  • Ratalahden alueen imuruoppaus
  • Mustalahden alueen imuruoppaus, Petri Laurila on ruoppausvastaava
  • Kotakalliontien laskuojan korjausruoppaus tehdään syksyn imuruoppausten yhteydessä
  • Suojeluyhdistys hakee ruoppaus- ja läjitysluvat yllä mainittuihin kolmeen kohteeseen mökkiläisten puolesta
  • Syksyn imuruoppaukseen tarvitaan 2 henkilöä letkutukseen
  • Todettiin myös, että järven eteläpäässä ei ole halukkuutta imuruoppaukseen
 • Metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistyksen suunnittelemat ja toteutettavat pohjapadot ja altaat
  • Lauri Laaksonen (Metsänhoitoyhdistys), Aarno Saukola (Yhteismetsä) sekä Reijo Jokinen ja Pekka Koskinen kävivät yhdessä tutustumassa Kotakalliontien alueen tuleviin pohjapatoihin 21. elokuuta 2021
  • Keskustelussa käytiin läpi kaikki kolme kohdetta, joiden rakentaminen alkaa syksyllä 2021. Mustisuon kohteet tehdään talvella 2022.
  • Todettiin, että läjitys ei ole vaikuttanut puuston kasvuun
  • Seuraavat asiat sovittiin:
   • Kotamäenkorven alueen vedet ohjataan järveen vain yhtä laskuojaa pitkin. Tässä laskuojassa on jo yhdistyksen rakentama pohjapato, jonka allasta pidennetään ja levennetään osana Metsäkeskuksen hanketta ja rahoitusta
   • Korjausruoppauksen läjitys voidaan tehdä Yhteismetsän alueelle rannan ja tien väliselle alueelle

Alla olevassa kuvassa on Kotamäenkorven alueen suunnitelma.

Alla olevassa kuvassa on Ratalahden laskuojan suunnitelma.

Alla olevassa kuvassa on Mustisuon kaksi aluetta, johon kohdistuu Metsäkeskuksen toimenpiteet

 1. Niinisalonsuon ojan pohjapadot
 • Päätettiin, että Niinisalonsuon ojan alapäähän tehdään uusi pohjapato, kun rahoitus saadaan varmistettua vuoden 2022 aikana
 1. Valajärven tarinat, mökkiläisyys, vanhat tiet ja muut tapahtumat ja kohteet
 • Turun Yliopiston tutkijat selvittävät kolmea eri kokonaisuutta
  • Valajärven mökkiläisyyden synty
  • Valajärvi vanhojen kulkureittien varrella ja Valajärven kivikautisen asutuksen tarina
  • Valajärven kiinnostavat tarinat
 • Mökkiläisyyden synty
  • Noin 18 mökkikuntaa ja paikallisia asukkaita on haastateltu
  • Haastattelut jatkuvat syksyllä
   • Kaksi vanhempaa mökkiläistä
   • Nuorisoa kutsutaan mukaan
 • Valajärvi vanhojen kulkureittien varrella
  • Ensimmäiset karttatutkimukset on tehty
 • Valajärven tarinat
  • Tarinoiden tämänhetkinen tilanne on raportoitu alla olevissa kuvissa
  • Tarinat tullaan esittämään kartalla, jossa jokaisen kohteen takaa löytyy tarkempi tarina

Valajärven tarinoiden alustava lista on alla olevassa taulukossa.

Kohteet on merkitty alla olevaan karttaan.

 1. Juhlavuosi 2022
 • Juhlapäiväksi on sovittu 16. heinäkuu 2022
 • Juhlapäivään voisi liittyä kalastuskisa
 • Juhlatilaisuuden karkeata pohdintaa
  • Juhlakokous
   • Tervetuloa ja lyhyt 50-vuotiskatsaus toiminnasta
   • KVVY:n näkemys 50-vuotisesta vesiensuojelutoiminnasta
   • Valtiovallan tervehdys
  • Pop up ravintola ja teltat pihalle maksullista ruokailua varten
  • Jos mahdollista Säilättärien Valajärven tarinaan perustuva tuotanto/esitys
 • Valajärven ”räppi- ajatus” saa vielä odottaa
 • Juha Kuokkanen vastaa juhlavuoden tiedottamisesta
  • Tehdään erillinen tiedotussuunnitelma
 1. Muut asiat
 • Kirkkovene
  • Kirkkovene vaatii peruskorjausta ja huoltoa
  • Vaikeus saada talkooporukkaa veneen korjaukseen
  • Kysytään Juha Raivoselta kiinnostusta korjata kirkkovenettä ensi talven aikana
 • Kaloisten kyläyhdistyksen laavu
  • Perttu Laakso on ilmoittanut, että kyläyhdistyksellä ei ole resursseja ylläpitää ja valvoa laavua
  • Päätettiin, että kontaktoimme Perttu Laakson ja esitämme ajatuksen, että laavun vastuullisina hoitajana voisi olla Tervakosken tai Rengon partiolaiset tai metsästysporukat
 • Yhteistyö naapurijärvien suojeluyhdistysten kanssa
  • JP Lehtonen ja Pekka Koskinen edustivat Valajärveä 31. heinäkuuta 2021 pidetyssä ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa. Seuraava tapaaminen pidetään Valajärvellä vuonna 2022.
 1. ELY- keskus ja Vanajavesikeskus Valajärvellä
 • ELY-keskuksen ja Vanajavesikeskuksen edustajat olivat 2. ja 3. elokuuta 2021 Valajärvellä tutkimassa järven kasvillisuutta
 • Saamme heiltä kartan, jossa on kuvattuna eri vesikasvien esiintymisalueet järvellä
 • Valajärvellä on 40 erilaista vesikasvia
 • Järvessä on muutama vesikasvi, joiden esiintyminen kertoo, että järven vedenlaatu on hyvä
 • Meillä ei ole huolia vesikasvien suhteen
 • Ensi vuoden teemana voisi olla, että jokainen mökkiläinen tunnistaa omassa rannassa olevat vesikasvit
 • ELY-keskuksen edustajat tulevat 12. elokuuta 2021 tutustumaan heidän rahoittamien hankkeiden toteutumiseen Valajärvellä (imuruoppaus, läjitys, suo-ojien pohjapadot)
 1. Valajärven veden näkösyvyys

Vanhoista tiedoista on saatu selville seuraavia tietoja

 • Vuonna 1976 näkösyvyys oli 6 metriä
 • Vuonna 1986 näkösyvyys oli 2,5 metriä
 • Vuonna 2002 näkösyvyys oli 4 metriä
 • Vuonna 2021, heinäkuun 3. päivänä näkösyvyys oli 2,70 metriä keskellä järveä
 • Vuonna 2021, heinäkuun 28. päivänä näkösyvyys oli 2 metriä keskellä järveä ja lähempänä rantoja noin 1,80 metriä

Näkösyvyyteen vaikuttavat luonnollisesti edellisten päivien tuuliolosuhteet, mutta myös järvessä oleva levän ja humuksen määrät