Valajärvi vastustaa Suomirata-hanketta

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri on yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa on toimittanut 1.2.2023 Suomi-rata Oy:lle, liikenne- ja viestintäministeriölle sekä eduskunnan liikennevaliokunnalle kannanoton, jossa vaaditaan Suomi-rata Oy:n suurnopeusvaihtoehdon eli metsäradan suunnittelun lopettamista. Kannanoton laatimiseen ovat osallistuneet MTK Häme, Hämeen kylät, Hämeen liitto sekä joukko paikallisia kylä-, asukas- ja luontoyhdistyksiä. Janakkalasta aktiivisimpia ovat olleet Valajärven suojeluyhdistys ja Vähikkälän Väljämä. 

Kannanotto keräsi alle viikossa yli 8500 allekirjoitusta. Allekirjoittajien mielestä resurssit on suunnattava vanhan radan kunnostamiseen.

Toteutuessaan täysin uusi Suomiradan linjaus halkoisi ja tuhoaisi arvokasta kulttuurimaisemaa ja luontoa. Ratalinjausten alle jäisi taloja, mökkejä ja tontteja, joita pitäisi pakkolunastaa. Lisäksi tulevat mahdolliset melu- ja tärinähaitat ratalinjauksen lähellä. Linjausvaihtoehto 2 on suunniteltu kulkemaan mm. Valajärven ja Ojajärven välistä.

Lue lisää::
=> Lue kannanotto
=> Moottori.fi: Hankkeeseen kriittisesti suhtautuva artikkeli
=> Suomirata.fi: Hanketta edistävän Suomirata Oy:n sivut