Jäteasiaa 2023

Valajärven Suojeluyhdistyksen jätekimpan jäteastiat ovat käytettävissä toukokuun alusta syyskuun loppuun neljässä eri keräyspisteessä. Astioita voivat käyttää mökkiläiset, jotka ovat maksaneet yhdistyksen vuosikokouksessa sovitun jätemaksun.
=> Lue lisää Valajärven mökkiläisten jätehuollosta

Valajärven mökkiläisten jätehuollosta vastaa jätelautakunta Kolmenkierto. Jätelain mukaan sen tulee pitää rekisteriä asuinkiinteistöillä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista 1.1.2023 lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukkaiden on tehtävä keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitus päivitetään viiden vuoden välein.
=> Tee kompostointi-ilmoitus
=> Lue Kiertokapulan uutiskirje 12/2022