Jäteasiaa vuodelle 2024

Valajärven mökkiläisten käyttöön tarkoitetut jäteastiat ovat taas tuotu entisille paikoilleen mökkiteiden varsille. Niitä voivat käyttää mökkiläiset, jotka ovat maksaneet yhdistyksen vuosikokouksessa sovitun jätemaksun.

Astiat on tarkoitettu sekajätteelle. Katso ohjeet muiden jätteiden käsittelystä alla olevasta linkistä. Jätelavoja ei tule tänä kesänä.
=> https://www.valajarvi.fi/jatehuolto/

Kiertokapulan uutiskirje 03/2024 on ilmestynyt. Kirjeessä on asiaa mm. biojätteen keräyksen laajenemisesta, astiapalvelusta, vaarallisten jätteiden keräystempauksesta sekä kompostointikoulutuksesta.
=> Lue Kiertokapulan uutiskirje