VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Toimintakertomus 2003

Yleistä

Toimintavuosi oli yhdistyksen kolmaskymmenestoinen (32).

Toimintavuoden aikana tehtiin useita Valajärven kuntoon vaikuttavia selvityksiä.

Kesä 2003 oli poikkeuksellisen lämmin ja vähäsateinen. Kesän lopulla järven vedenpinta oli 40 cm alle normaalin tason.

Sinilevää ei esiintynyt suuremmissa määrin (vain muutamana päivänä) kesän 2003 aikana.
Järvisätkintä ei esiintynyt merkittävissä määrin.
Kalakanta on lisääntynyt ja kalojen koko kasvanut tehtyjen havaintojen perusteella.
Veden näkösyvyys on parantunut silmämääräisenä havaintona, noin neljä metriä alkukesällä ja noin kaksi metriä loppukesällä.

Jätteiden keräys

Kesäasukkaiden jätteiden järjestetty keräys toimi siten, että jäteastiat oli sijoitettu neljään paikkaan mökkiteiden varsille. Jätteiden keräys toimi 15.5.-31.9. välisenä aikana. Mökkiläisille toimitettiin vihkonen Valajärven kesäasukkaiden kesäohjeet 2003.

Suo-ojien valumien kartoitus

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys teki Janakkalan kunnan toimeksiannosta Valajärveen laskevien ojien valumavesien kartoituksen 15. toukokuuta 2003. Mustinsuon ja Kotakallion ojille suositellaan tehtäväksi laskeutusaltaat. Nämä kaksi ojaa tuovat järveen typpeä ja ammoniumtyppeä. Määrät eivät kuitenkaan ole merkittäviä.

Koekalastus elokuussa 2003

Koekalastuksen saalis oli noin 1700 kalaa, yhteensä noin 55 kiloa. Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys analysoi tulokset. Johtopäätöksenä oli, että perinteistä hoitokalastusta ei tarvitse toteuttaa seuraavina vuosina. Siikaa ja järvitaimenta suositellaan istutettavaksi järveen. TE-keskuksen näkemys tuloksista oli erilainen: särkeä on järvessä enemmän kuin mitä koekalastus osoitti. Ero johtui erittäin lämpimästä elokuusta.

SYKE, Valajärven pohjaprofiilin kuvaus kesällä 2003

Uudenmaan ympäristökeskus kartoitti Valajärven pohjaprofiilin.

Valajärven valssi

Timo Mäenpää sävelsi Valajärven valssin, joka levytettiin. Levyjen myynti lähti verkkaisesti liikkeelle. Levyn tuottaminen rahoitettiin sponsorirahalla. Levyjen myynti jatkuu myös vuonna 2004.

Muikkubileet

Muikkubileet järjestettiin Metalli 103 rannassa elokuun viimeisenä lauantaina. Yhdistys tarjosi vieraille paistettuja ja savustettuja muikkuja sekä rantakalaa. Osa muikuista oli oman järven saalista. Lähes sata mökkiläistä osallistui muikkubileisiin. Timo Mäenpää esitti Valajärven valssin tilaisuudessa.

Elokuun kynttilät

Elokuun viimeisenä lauantaina sytytettiin iltakynttilät rannalla. Lähes kolmekymmentä tulta oli rannoilla.

Jätelava

Jätelava oli Puhinniementiellä elokuussa.

Postilaatikot

Yhdistys sijoitti neljä postilaatikkoa mökkiteiden varsille tiedotteiden jakamista varten.

Yhteiskokous kalastuskuntien kanssa

Talvella 2003 pidettiin yhteiskokous kalastuskuntien, kalastusalueen ja TE-keskuksen kanssa.

Kalojen istutukset

Lopen kalastusalue istutti kesällä 2003 5800 kappaletta yhden kesän ikäisiä kuhia Valajärveen. Kuhat kasvavat viidessä vuodessa noin yhden kilon painoisiksi.

Koeravustus

Kalastuskunnat toteuttivat koeravustuksen elokuussa. Järvessä oli täplärapuja järven keskivaiheilla. Jatkotoimenpiteet sovitaan vuoden 2004 aikana.

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli noin 120 mökkiläistä sekä 6 yhteisöä. Jäsenmäärään ei ole tullut muutoksia vuoden aikana. Useampi mökki vaihtoi omistajaa kuluneen vuoden aikana ja kaikki osoitteenmuutokset eivät ole tulleet yhdistyksen tietoon.

Hallitus

Puheenjohtaja: Pekka Koskinen
Hallituksen jäsenet: Leena Paananen, Erkki Valajärvi, Ilkka Heino, Osmo Juntto, Heikki Järvinen
Varajäsenet: Arto Askolin, Jyrki Kivelä, Erkki Hänninen, Ismo Hiltunen, Aila Santanen
Sihteeri-rahastonhoitaja: Leena Paananen ja Aila Santanen

Tilintarkastajat

Tapani Paananen ja Matti Turunen, varalla Niilo Iivonen ja Hannu Oksanen.

Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Vähikkälän maamiesseurojen talolla (2003-05-18). Hallitus on kokoontunut kauden aikana viisi kertaa.

Talous

Jäsenmaksua on peritty 15 euroa perusyksiköltä ja 15 euroa jätemaksuna. Kauden tilinpäätökseen on kirjautunut normaali määrä jäsenmaksuja.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys