VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

TOIMINTAKERTOMUS 2011

Yleistä

Toimintavuosi oli yhdistyksen kolmaskymmenes yhdeksäs (39).

Sinilevää ei esiintynyt suuremmissa määrin (vain muutamana päivänä) kesän 2011 aikana.
Järvisätkintä ei esiintynyt merkittävissä määrin
Kalakanta on lisääntynyt ja kalojen koko on kasvanut tehtyjen havaintojen perusteella järven eteläisellä vesiosuudella.
Veden näkösyvyys on pysynyt samalla tasolla kuin silmämääräisenä havaintona kesällä 2010. Näkösyvyys vuonna 2011 oli noin kaksi metriä alkukesällä ja jopa yli 2,5 metriä loppukesällä.

Jätteiden keräys

Kesäasukkaiden jätteiden järjestetty keräys toimi siten, että jäteastiat (600 L) oli sijoitettu neljään paikkaan mökkiteiden varsille. Jätteiden keräys toimi 1.5. - 15.10. välisenä aikana. Jätteenkuljetuksen kustannus oli vuonna 2011 yhteensä 3 900 euroa sisältäen romulavat. Romulavojen kustannusosuus oli noin 1 000 euroa.

Jätelavat

Jätelavat olivat vuonna 2011 toukokuun lopulla mökkiläisten käytettävissä vanhoilla paikoilla.

Ravustus ja kalastus

Rapusaaliit ovat olleet huonot kesän 2011 aikana. Loppukesästä 2011 saatiin hyviä muikkusaaliita. Järvellä oli saatu useita 4 - 8 kilon haukia. Arto Askolin sain talvella 2012 noin 200 kiloa haukia. Edellisinä vuosina saalis on ollut noin 350 kg. Haukien keskikoko on pienentynyt 3,5 kilosta noin 2,5 kiloon. Kalastuskausi on ollut talvella 2012 kuukauden lyhyempi kuin muina vuosina.

Niinisalonsuon laskuoja, kevät 2011

Niinisalonsuon suo-ojaan rakennettiin huhtikuussa 2011 sepelipato, jonka tarkoituksena oli hidastaa veden virtaamaa sekä puhdistaa ojan vettä. Sepelipato rakennettiin kahteen erilliseen kohtaan ojan varrella. Janakkalan kunnan tekemissä mittauksissa todettiin, että sepelipato puhdisti vedenlaatua jonkin verran. Sepelipato toimi kaksi kertaa kevään jälkeen veden puhdistajana.

Hoitokalastus

Elokuun lopulla 2011 toteutettiin koko järven alueen hoitokalastus. Saaliina oli 8600 kiloa kalaa. Särkien osuus nuottauksesta oli 85 - 95% riippuen nuottausalueesta. Ahventen osuus vaihteli 5 - 10 % välillä. Kalastusammattilaisten näkemyksen mukaan järven Sauvalan kalastukunnan alueen kalakannan rakenne poikkeaa merkittävästi järven Hämeenlinnan puoleisesta kalakannan rakenteesta. Sauvalan päässä on isoja ahvenia, isoja haukia sekä paljon muikkua (arviolta 10 tonnia) kun taas Hämeenlinnan puoleisessa päässä ahvenet ja hauet ovat pienempiä, särkiä on paljon enemmän ja muikkuja hyvin vähän. Tämä ero johtuu aikaisemmista hoitokalastuksista. Hoitokalastuksesta aiheutui yhdistykselle kustannuksia 4800 euroa.

Talvi 2012

Talvi 2012 oli erittäin runsasluminen, joka johti siihen, että jäälle kertyi paljon vettä ja useita jääkerroksia. Vain muutamana viikonloppuna on ollut hyvät mahdollisuudet hiihtämisen. Yhdistyksen hankkimaa latuhöylää voitiin käyttää vain muutaman kerran talven 2012 aikana.

Yhdistyksen nettisivut

Juha Kuokkanen on pitänyt yhdistyksen nettisivut ajan tasalla. Nettisivujen kautta on välitetty nopeaa tietoa järven alueen tapahtumista loppukesän, syksyn ja talven aikana. Uutena palveluna sivustoon saatiin reaaliaikainen tieto järven veden lämpötilasta.

Muikkubileet 2011

Muikkubileet järjestettiin Metalli 103:n rannassa elokuun viimeisenä lauantaina. Yhdistys tarjosi vieraille paistettuja ja savustettuja muikkuja, loimu- ja savulohta sekä jäätelöä. Lähes 120 mökkiläistä osallistui muikkubileisiin. Muikkubileiden ohjelmallisena teemana oli hoitokalastuksen tulokset sekä mökkien turvallisuusasiat.

Elokuun kynttilät 2011

Elokuun viimeisenä lauantaina sytytettiin iltakynttilät rannalla. Lähes kolmekymmentä tulta oli rannoilla.

Postilaatikot

Yhdistyksen viisi postilaatikkoa mökkiteiden varrelle ovat toimineet tiedotteiden jakamisessa, vaikkakin tiedottaminen on siirtynyt enemmän yhdistyksen nettisivuille

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenrekisterissä on noin 130 mökkiläistä sekä 6 yhteisöä. Jäsenmaksujen tehostetun perinnän avulla yhdistykseen on liittynyt muutama uusi jäsen.

Muut havainnot

Iso ilves on havaittu Arto Askolin pihalla maaliskuussa 2012. Kuva ilveksestä on taltioitunut riistakameraan.

Hallitus

Puheenjohtaja: Pekka Koskinen
Hallituksen jäsenet: Erkki Valajärvi, Ilkka Heino, Marjaleena Hiltunen, Heikki Vähämaa
Varajäsenet: Janne Osmala, Satu Larimo, Jukka Lehtonen, Reijo Jokinen ja Aila Santanen.
Rahastonhoitaja Aila Santanen.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat toimineet Tapani Paananen ja Jussi Saarinen. Varamiehinä ovat olleet Aira Söderman ja Hannu Rintala.

Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Vähikkälän maamiesseurojen talolla 11.06.2011. Hallitus on kokoontunut kauden aikana neljä kertaa.

Talous

Jäsenmaksua on peritty vuodelta 2011 20 euroa perusyksiköltä ja 30 euroa jätemaksuna. Kauden tilinpäätökseen on kirjaantunut enemmän jäsenmaksuja kuin edellisenä vuonna. Jäte- ja jäsenmaksuja kertyi vuonna 2011 yhteensä 6 440 euroa.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys