Tietoja Vala­järvestä

Kuva: Päivi Tjukanov

Kirkasvetinen Valajärvi sijaitsee Tammelan ylängöllä Janakkalan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin (Rengon) alueella. Valajärvi on yksi Kokemäenjoen latvajärvistä.

Suomessa on yhteensä viisi Valajärvi-nimistä järveä, joista tämä on suurin.

Valajärven pinta-ala on 3,5 km2 ja rantaviivan pituus 17,3 km. Järvi on melko matala, keskisyvyys vain 4,2 m. Kansantiedon mukaan järvessä olisi jopa 25 metrin syvänteitä, joskin syvin virallisesti mitattu kohta on 13,4 m.

Valajärvi sai nykyisen muotonsa hyvin varhain mannerjään vetäytyessä jääkauden jälkeen.

Valajärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistön latvajärviin, eli se saa vetensä muutamasta pienestä purosta ja pohjavesistä. Suppealla valuma-alueella (15 km2) on vain kaksi pientä lampea, Likolammi ja Niinisalonsuon nimetön suolampi. Valuma-alueella on etupäässä metsää ja suomaastoa ja – onneksi – vain vähän viljelymaata. Mökkiasutusta sen sijaan on melko runsaasti.

Valajärvi laskee pohjoispäässä olevaa pientä Ollanojaa pitkin Kaartjoen kautta Haapajärveen. Keskivedenpinta on 111,7 m merenpinnan yläpuolella, kun naapurijärvien, esim. Haapajärven ja Kernaalanjärven on noin 81 m. Valajärvi on siis n. 30 m korkeammalla kuin sen alapuoliset järvet.

Vedenkorkeuden vaihtelut ovat vähäiset. Poikkeamat keskivedenpinnasta ovat 25 cm ylös- ja alaspäin. Vanhoja vesirajoja näkyy rantakivistä. Vesi on aikoinaan ollut huomattavasti korkeammalla. Suurempaan vesimäärään kai perustui aikanaan Valajan vesimyllyn toiminta Ollanojassa.

Muuta tietoa Valajärvestä