Tutkimuksia

Kuva: Päivi Tjukanov

Jotta suojelutoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein, tarvitaan tietoa järven tilasta ja toiminnasta. Valajärveä on tutkittu vuosien mittaan monin tavoin. Tutustu tutkimusaineistoihin.

Laaja tutkimusprojekti 2016-2018

Laaja tutkimus­projekti 2016-2018 Kuva: Pekka Koskinen. Toteutimme vuosina 2016-2018 laajan tutkimusprojektin, jonka tuloksena saimme tarkkaa tietoa Valajärvestä sekä suositukset sen kunnostamiseksi ja veden laadun ylläpitämiseksi....

Lue lisää >>

Vedenlaatu

Vedenlaatu Kuva: Päivi Tjukanov Valajärven veden laatua on seurattu vuodesta 1966 lähtien. Järven vedenlaatu Mittausten perusteella Valajärvi on karu (kokonaisfosfori 12 µg/l; typpi 355 µg/l)....

Lue lisää >>

Pohjan kartoitus

Pohjan kartoitus Kuva: Meritieto Oy. Elokuussa 2015 Meritieto Oy:n mittausvene tutki Valajärven pohjan korkearesoluutioisella monikeilaimella. Mittausvene Valajärvellä Kuva: Pekka Koskinen Mittauksella saatiin tarkka topografiakartta järven...

Lue lisää >>

Pohjan videokuvaus

Pohjan video­kuvaus Vuoden 2015 mittausdatassa huomiota kiinnitti muutama kohde, joita Meritieto Oy kävi kuvaamassa robottikameralla talvella 2017. Ohessa kolme näistä videoista: Järven pohjassa kulkeva kaapeli,...

Lue lisää >>

Pohjaeläimistö

Pohjaeläimistö Kuva: Martin Koskinen. Vuonna 2016 kartoitettiin Valajärven ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella.  Pohjaeläintutkimus liittyi osana Valajärven laajaan tutkimusprojektiin ja sen teki Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys KVVY....

Lue lisää >>

Tutkimuskokonaisuus Valajärven synty

Tutkimus­kokonaisuus ”Valajärven synty” Kuva: Pekka Koskinen Valajärven Suojeluyhdistys tekee laajaa yhteistyötä Helsingin Yliopiston kanssa tarjoamalla opiskelijoille mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Samalla saamme uutta tietoa järvemme tilasta. Helsingin...

Lue lisää >>