Tutkimuksia

Kuva: Päivi Tjukanov

Jotta suojelutoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein, tarvitaan tietoa järven tilasta ja toiminnasta. Valajärveä on tutkittu vuosien mittaan monin tavoin. Tutustu tutkimusaineistoihin.

Koe- ja hoito­kalastukset

Koe- ja hoito­kalastukset Kuva: Pekka Koskinen Valajärven kalakantaa tutkitaan ja hoidetaan säännöllisesti tekemällä koekalastuksia ja hoitokalastuksia. Koekalastukset Osana järven pitkäjänteistä hoitosuunnitelmaa Valajärvessä on tehty koekalastuksia...

Lue lisää >>

Pohja­eläimistö

Pohja­eläimistö Kuva: Martin Koskinen. Vuonna 2016 kartoitettiin Valajärven ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella.  Pohjaeläintutkimus liittyi osana Valajärven laajaan tutkimusprojektiin. Tutkimuksen teki Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys KVVY. Tässä...

Lue lisää >>

Pohjan videokuvaus

Pohjan video­kuvaus Vuoden 2015 mittausdatassa huomiota kiinnitti muutama kohde, joita Meritieto Oy kävi kuvaamassa robottikameralla talvella 2017. Ohessa kolme näistä videoista: Järven pohjassa kulkeva kaapeli,...

Lue lisää >>

Pohjan viistokeilaus

Pohjan viistokeilaus Kuva: Meritieto Oy. Elokuussa 2015 Meritieto Oy:n mittausvene tutki Valajärven pohjan korkearesoluutioisella monikeilaimella. Mittausvene Valajärvellä Kuva: Pekka Koskinen Kartoituksen tarkoituksena oli saada tarkkaa...

Lue lisää >>

Tutkimus­projekti 2016-2018

Laaja tutkimus­projekti 2016-2018 Kuva: Pekka Koskinen. Toteutimme vuosina 2016-2018 laajan tutkimusprojektin, jonka tuloksena saimme tarkkaa tietoa Valajärvestä sekä suositukset sen kunnostamiseksi ja veden laadun ylläpitämiseksi....

Lue lisää >>

Valajärven synty

Valajärven synty Kuva: Marko Saikkonen, 2022  Katso kiehtova video, miten Valajärvi syntyi jääkauden jälkeen 10 000 vuotta sitten. Animaatio perustuu Helsingin Yliopiston Valajärvellä tekemiin tutkimuksiin. Animaatio ⇓Opiskelijoiden gradut...

Lue lisää >>

Vedenlaatu

Vedenlaatu Kuva: Päivi Tjukanov Valajärven veden laatua on seurattu vuodesta 1966 lähtien. Valajärven vedenlaatu Valajärvi kuuluu tyypiltään pieniin vähähumuksisiin järviin. Valajärven ekologinen tila on mittausten...

Lue lisää >>

Vesi­kasvillisuus

Vesi­kasvillisuus Kuva: Päivi Tjukanov Kasvaako rannassasi hapsiluikka? Tai ruskoärviä, suoputki, pullosara vai pikkuvesiherne? Tutustu Valajärvessä kasvaviin vesikasveihin! ELY-keskuksen ja Vanajavesikeskuksen tutkijat kiersivät elokuussa 2021 pitkin Valajärveä...

Lue lisää >>