Tutkimus­kokonaisuus
"Valajärven synty"

Kuva: Pekka Koskinen

Valajärven Suojeluyhdistys tekee laajaa yhteistyötä Helsingin Yliopiston kanssa tarjoamalla opiskelijoille mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Samalla saamme uutta tietoa järvemme tilasta.

Helsingin Yliopisto toteuttaa Valajärvellä tutkimuskokonaisuutta, jonka tuloksena saamme kuvauksen Valajärven synnystä jääkauden jälkeen ja järven lähistöllä olevien soiden kehityksestä. Samalla selvitetään pohjaveden ja järven välistä yhteyttä. Yhtenä erikoisuutena on järven pohjassa havaitut kraatterit, joiden aiheuttajaa työssä on tarkoitus pohtia (purkautuva pohjavesi, purkautuva metaani, eliöt jne.)

Nämä tutkimukset tehdään viidessä eri tutkimuskokonaisuudessa, joista kukin muodostaa opiskelijoiden joko gradu-tason tai kandi-tason tutkimuksen. Tutkimuksiin on osallistunut noin 20 henkilöä, pääasiassa opiskelijoita ja heidän opettajiaan.

Tutkimukset on aloitettu kesällä 2020. Lisätutkimuksia jäältä on tehty talvella ja keväällä 2021.

Hankkeen rahoittajana ovat Linnaseutu ja Valajärven Suojeluyhdistys ry.

⇒ Tutustu hankkeen väliraporttiin

Opiskelijoiden tuottamaa materiaalia

Maria Luna Tescari: Methane Hunting in Lake Valajärvi, 2021

Juuso Pylkkänen: Valajärven ROV-kuvaukset, 2021