Vedenlaatu

Kuva: Päivi Tjukanov

Valajärven veden laatua on seurattu vuodesta 1966 lähtien.

Järven vedenlaatu

Mittausten perusteella Valajärvi on karu (kokonaisfosfori 12 µg/l; typpi 355 µg/l). Veden puskurikyky on tyydyttävä ja pH lievästi hapan (6,7). Sähkönjohtokyky on alhainen. Kesäisin happi on ajoittain loppunut pohjalta, talvisin happitilanne on ollut hyvä.

Ojavedet

Peruskartan mukaan Valajärveen laskee noin 10 ojaa, joista seitsemästä on mittaustietoja eri vuosilta. Ojien vesi oli yleisesti ottaen suhteellisen kirkasta ja vähäravinteista. Ojat laskevat suoperäisiltä alueilta, joten humusleima oli niissä kohtalaisen selvä. Tämä kohottaa järvenkin veden väriarvoa sateisina kausina.

Suurin virtaama on Mustisuolta laskevassa ojassa, n. 80 % tulovirtaamasta. Veden laatu oli heikoin: ruskeaa ja runsasravinteista. Typpipitoisuudet pääosin hyvin alhaisia (630-880 µg/l). Fosforipitoisuudet vaihtelivat 20-40 µg/l, joten nekin olivat pieniä. Tulosten mukaan Valajärveen laskevat ojavedet olivat varsin hyvälaatuisia.

⇒ Lauri Sillantie, KVVY: Ojavesitutkimusten 2016-2018 esittelykalvot

Muita tutkimuksia