VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Sauvalan osakaskunnan kalastus-ja ravustussäännöt

Sauvalan osakaskunta (kalastuskunta) hallinnoi kalastusta ja ravustusta sekä hoitaa kalakantaa vesialueella, johon kuuluu Valajärven etelä/länsipuoli, osa Ojajärvestä sekä koko Leipijärvi.

Lisätietoja kalastukseen ja ravustukseen liittyvissä asioissa antaa osakaskunnan esimies
Raimo Kuisma
Koivusaarentie 56
12450 Vähikkälä
puh 0400 485 565

Kalastussääntö 2012

Pyydysyksiköt, -yksikkömäärät ja kalastuslupien hinnat

 • Pyydysyksikön eli yhden pyydysmerkin hinta on 4 euroa
 • Merkkejä myydään enintään 10 kpl taloutta kohden
 • Merkit oikeuttavat kalastamaan Valajärvessä ja Ojajärvessä vain Sauvalan osakaskunnan alueella ja lisäksi koko Leipijärvellä

Pyydysten yksiköinti:

 • Verkko (3x30m): 3 yksikköä
 • Katiska: 1 yksikkö
 • Viisi koukkua: 1 yksikkö
 • Merta: 1 yksikkö
 • Rysä (kaarikorkeus enintään 80 cm): 1 yksikkö
 • Rysä (kaarikorkeus enintään 81-150 cm): 3 yksikköä
 • Pystyrysä: 1 yksikkö
 • Pitkäsiima 100 koukkua: 2 yksikköä

Muut kalastusluvat:

 • Tuulastuslupa 4 €/kausi
 • Uistinlupa 10 €/henkilö/kausi. Vesioikeuden omistajat ja kylässä vakituisesti asuvat saavat uistella edellä mainituilla alueilla esittämällä yhden pyydysyksikkömerkin. Uisteltaessa saa venettä kohden käyttää korkeintaan neljää viehettä

Pyydysyksikkömerkkien myynti

 • Merkkejä myyvät Erkki Koskinen (Jurvintie 128) ja Kuismat (Koivusaarentien 56) sekä Vähikkälän Suvipuoti aukioloaikanaan
 • Uudet merkit on otettava käyttöön 1.4. mennessä

Rajoitukset

 • Samaan jataan saa kytkeä enintään kolme verkkoa
 • Jatojen vähimmäisvälimatka on 50 m
 • Verkot on merkittävä polilla molemmista päistään, lisäksi suositellaan lippupolien käyttöä
 • Kaikki kalastukseen liittyvät välineet on kalastuksen loputtua poistettava järviltä
 • Polttomoottorin käyttö vesialueilla on kielletty
 • Nk. ammattimaisten pyydysten käyttö on kiellettyä

Ravustussääntö 2012

Ravustus ja rapupyydysten käyttö on sallittua 21.7. klo 12:00 - 31.10. Sauvalan osakaskunnan alueilla. Muulloin molemmat rapulajit ovat rauhoitettuja ja ravustaminen kiellettyä.

Ravustukseen tarvitaan aina kalastusoikeuden omistajan lupa. Lisäksi 18-65 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu (kalastuskortti).

Valajärvessä sekä Oja- ja Leipijärvessä sallitaan ravustus yllämainittuna aikana ja alueilla seuraavin ehdoin:

 • Ravustus on sallittua osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville (KL §9). Em. luetaan myös kylässä kiinteistön omistavat. Lupa tulee ostaa Vähikkälästä Raimo Kuismalta (puh. 0400 486 565), Erkki Koskiselta (puh. 0400 615 788) tai Vähikkälän Suvipuodista hintaan 15 €. Lupa oikeuttaa viiteen (5) mertamerkkiin. Lupia myydään yksi perhettä kohti.
 • Ravustusluvan ostaneella on oikeus pitää järvessä samaan aikaan viisi (5) mertaa. Merroissa on oltava polat, joihin pyydysmerkit kiinnitetään tai merkit on sidottava tapsein selkäsiimaan. Tällöin pyydysmerkit on kiinnitettävä reunimmaiseen polaan.
 • Ravuilla ei ole alamittaa, mutta osakaskunnan suositus on, että alle 10 cm ravut vapautetaan pyyntipaikalla takaisin.
 • Rapuja ei missään tapauksessa saa siirtää vesistöstä toiseen !!!
 • Tarvittavat lupatositteet on oltava aina ravustettaessa mukana, myös alle 18- ja yli 65-vuotiaiden on varauduttava todistamaan ikänsä.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys