VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Jätevedet

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva laki ja asetus ovat aiheuttaneet paljon epätietoisuutta. Tutustu sivun lopussa olevien linkkien takana oleviin ohjeisiin, mistä on kysymys ja mitä nyt pitää tehdä.

Miksi jätevesien oikea käsittely on tärkeää?

Jätevesissä on tyypillisesti fosforia, typpeä, orgaanisia aineksia ja bakteereita. Fosfori ja typpi, joita on mm. pesuaineissa, rehevöittävät vesiä ja lisäävät levän kasvua. Orgaaniset ainekset, kuten ruoantähteet, kuluttavat happea aiheuttaen mm. hajuhaittoja. Suolistobakteerit ovat terveysriski. Puutteellisesti käsiteltynä ne pilaavat asuinympäristöä, kaivoja ja vesistöjä. Vastuu jätevesien käsittelystä on aina kiinteistönhaltijalla.

Mitä voin tehdä jätevesikuormani vähentämiseksi?

  • Säästä vettä
  • Kompostoi ruoantähteet, älä huuhdo niitä viemäriin
  • Älä päästä viemäriin sinne kuulumattomia aineita
  • Käytä fosfaatittomia pesuaineita, älä annostele liikaa
  • Käytä astian- ja pyykinpesukoneita täysinäisinä
  • Jos olet uudisrakentaja, harkitse kuivakäymälä-vaihtoehtoa vesivessan sijaan

Pohjavesialueet

Vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevia kiinteistöjä koskee muita tiukemmat jätevesisäännökset. Valajärven etelä- ja länsirannoilla on tällaisia pohjavesialueita.
Katso, sijaitseeko kiinteistösi pohjavesialueella.

Mistä saan tietoa?

Hämeenlinnan jätevesiohje
Janakkalan jätevesiohje
www.ymparisto.fi - Ympäristöhallinon jätevesiohje
www.vesiensuojelu.fi - Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
www.huussi.net - Millainen on hyvä kuivakäymälä.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys