VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Laboratorion johtaja FM Sirpa Väntsi, 2015
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Millaista vettä juot?

Hyvä juomavesi on kirkasta, raikasta ja hyvämakuista. Kaivovesi, kuten lähdevesikin, on maaperän läpi suodattuneesta sade- ja sulamisvesistä muodostunutta pohjavettä, jota ei yleensä tarvitse käsitellä millään tavalla ennen käyttöä. Pohjaveden laatu saattaa vaihdella paikallisesti hyvinkin paljon. Kaivoveden laatuun vaikuttavat myös kaivon sijainti, rakenne ja kunto.

Tiedätkö sinä, millaista juomavettä kaivostasi saat? Toisinaan kaivovesi voi olla likaantunut bakteereilla tai siihen voi olla liuennut maaperästä terveydelle haitallisia yhdisteitä, vaikka vesi näyttäisi ja jopa maistuisi hyvälle. Siksi kaivoveden laadun tarkistaminen säännöllisesti 3-6 vuoden välein on tarpeen. Laadun tutkituttaminen tulee tehdä myös silloin, kun veden laadussa havaitaan muutoksia tai kun kaivoveden epäillään aiheuttavan terveydellistä haittaa. Pahimmassa tapauksessa kaivovesi ei sovellu juomavedeksi, koska siinä todetaan olevan bakteereja. Muita terveydellisiä haittoja aiheuttavia ovat lannoitteista peräisin olevat nitraatit ja porakaivoissa arseeni, uraani ja radon. Maaperästä liukeneva rauta ja mangaani aiheuttavat myös usein kaivoveden heikentyneen laadun.

Jos kaivoveden tutkituttaminen vaikuttaa kimurantilta, laboratorion asiantuntijat auttavat valitsemaan sopivat määritykset laadun varmistamiseksi. Tutkimuksen laajuus riippuu veden käyttömäärästä, veden ulkonäöstä, kaivotyypistä ja myös kaivon sijainnista. KVVY:n laboratoriosta saa analyysitulosten lisäksi myös lausunnon veden laadusta sekä neuvonta-apua mahdollisten ongelmien ratkaisuun.

Linkki Kokemäenjoen vesistön suojeluyhdistyksen sivulle

 

© 2007-2020 Valajärven suojeluyhdistys