Miten suojelen Valajärveä?

Kuva: Päivi Tjukanov

Valajärvessä vettä on vähän ja se vaihtuu hitaasti. Tämä tekee järvestä herkästi haavoittuvan.

Valajärvelle on ominaista, että vettä on vähän ja se vaihtuu hitaasti. Tämä tekee järvestä erityisen herkästi haavoittuvan. Tutkimuksissa on jo havaittu, että syvänteissä esiintyy loppukesällä hapen puutetta; tämä irrottaa pohjasta ravinteita ja aiheuttaa rehevöitymistä. Siksi onkin tärkeää, että me kaikki järven rannalla asuvat ja liikkuvat pyrimme huolehtimaan, että järven ravinnekuormitus pysyy kurissa tai vähenee.
 • Jätevesien käsittelystä ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa. Toimi vastuullisesti! Kysy neuvoa ja hanki tietoa!
 • Saunankaan pesuvesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.
 • Älä pese mattoja tai pyykkiä järvessä. Pyykki on pestävä riittävän kaukana vesirajasta. Huolehdi siitä, että pesuvedet eivät valu vesistöön vaan imeytyvät maahan. Myös auton pesu- ja huoltopaikka on muualla kuin järven rannalla.
 • Muistathan, että synteettiset pesuaineet sisältävät runsaasti vettä rehevöittäviä aineita. Käytä kaikessa pesussa luonnonmukaisia aineita: mäntysuopaa, etikkaa ja aitoa saippuaa sekä fosfaatittomia ja nopeasti hajoavia tensidejä sisältäviä tuotteita.
 • Järjestä kiinteistösi jätehuolto asianmukaisesti. Estä jätteiden, kalanperkeiden yms. joutuminen järveen. Käytä kompostia maatuville jätteille.
 • Voit leikata rantasi ruokoa, kaisloja ja muita ilmaversoisia kasveja. Huolehdi, ettei laiturirakennelmasi estä veden kulkua rannassasi. Muista noudattaa niitto- ja ruoppausohjeita.
 • Säästä ojien suussa ravinteita suodattava vesikasvillisuus!
 • Jätä rannalle vähintään viiden metrin levyinen kasvistoinen suojakaista!
 • Liiku järvellä luontoa ja ihmisiä kunnioittaen! Anna lintujen pesiä rauhassa! Ripusta linnunpönttöjä ja huolla ne vuosittain!
 • Tee havaintoja järvien tilasta.
 • Osallistu Valajärven seuranta-, hoito- ja kunnostustoimiin.

  Lähde: Ympäristötarkastaja Heli Jutila / Hämeenlinnan kaupunki

Vesistöopas

Onko vesikasvillisuus lisääntynyt mökkijärvessä?
Miksi metsäpuron pohjakivikko on mudan peitossa?
Miksi järven vesi samenee keskikesällä?

Suomen Luonnonsuojeluliiton julkaisema 118-sivuinen kirja Vesistöopas kertoo kansantajuisesti Suomen vesistöistä ja niiden ekosysteemeistä sekä esittelee vesiensuojelun perusteet ja käsitteistön.

Klikkaa auki Vesistöopas ja tutustu siihen. Opit tulkitsemaan vedenlaatua kuvaavia mittareita ja tekemään itse yksinkertaisia mittauksia. Ennen kaikkea kirja auttaa ymmärtämään, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa vesistöihin ja miten lähivesistön tilaan voi vaikuttaa. Kirja kannustaa vesiluonnon tarkkailuun ja suojeluun sekä antaa taustatukea oman lähijärven puolesta toimiville.

Muita tietoja Valajärvestä