Vesistöopas

Kuva: Päivi Tjukanov. 

Onko vesikasvillisuus lisääntynyt mökkijärvessä?
Miksi metsäpuron pohjakivikko on mudan peitossa?
Miksi järven vesi samenee keskikesällä?

Suomen Luonnonsuojeluliiton julkaisema kirja Vesistöopas kertoo kansantajuisesti Suomen vesistöistä ja niiden ekosysteemeistä sekä esittelee vesiensuojelun perusteet ja käsitteistön. 

Klikkaa auki oheinen Vesistöopas ja tutustu siihen. Opit tulkitsemaan vedenlaatua kuvaavia mittareita ja tekemään itse yksinkertaisia mittauksia. Ennen kaikkea kirja auttaa ymmärtämään, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa vesistöihin ja miten lähivesistön tilaan voi vaikuttaa. Kirja kannustaa vesiluonnon tarkkailuun ja suojeluun sekä antaa taustatukea oman lähijärven puolesta toimiville.