Valajärven
Suojelu­yhdistys r.y.

Kuva: Päivi Tjukanov. 

Pyrimme kokoamaan Valajärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön.

Valajärven Suojeluyhdistys r.y.

  • kerää tietoja järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
  • valistaa, neuvoo ja tukee järven rannan mökkiläisiä
  • tekee esityksiä ja toimenpiteitä Valajärven säilyttämiseksi puhtaana
  • pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä vesiensuojelua koskevissa kysymyksissä
  • ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, alueen kalastuskuntiin sekä muihin tahoihin
  • organisoi keskitetysti Valajärven mökkiläisten jätehuollon kesäkuukausien ajaksi
  • kerää ja tallentaa tietoa järven ja sen ympäristön historiasta
  • ylläpitää verkkosivuja osoitteessa www.valajarvi.fi
  • ylläpitää talvisin latu- ja luisteluverkkoa järven jäällä
  • järjestää tapahtumia

Toimihenkilöt

Valajärven Suojeluhdistyksen vuosikokous 11.6.2022 valitsi yhdistykselle seuraavat toimihenkilöt kolmivuotiskaudeksi 2022-2024:

Puheenjohtaja:
Pekka Koskinen

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Jukka-Pekka Akila
Timo Heino
Reijo Jokinen (varapuheenjohtaja)
Jukka-Pekka Lehtonen
Marko Ripatti
Aila Santanen (rahastonhoitaja)
Ari Sivonen
Jaana Sormunen
Erkki Valajärvi

Muut:
Kari Tjukanov (ympäristö- ja luontoasiantuntija)
Juha Kuokkanen (webmaster)

Yhteystiedot

PuheenjohtajaPekka Koskinen
puh. 0400 444 618
puheenjohtaja(at)valajarvi.fi
 
RahastonhoitajaAila Santanen
puh. 050 596 6737
aila.santanen(at)live.fi
 
Tilinumero
BIC
Y-tunnus
FI93 5078 1120 0288 02
OKOYFIHH
2784352-6

Jäsenmaksu ja jätehuoltomaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu/vesienhoitomaksu vuonna 2022 on 30 euroa.

Mökkiläisiltä peritään lisäksi erillinen jätehuoltomaksu 65 euroa.
Jätemaksunsa maksaneiden mökkiläisten ei tarvitse tehdä kiinteistölleen erillistä jätehuoltosopimusta, vaan he voivat käyttää yhdistyksen kustantamia jäteastioita.
⇒ Lue lisää: Mökkiläisen jätehuolto

Ulkopuoliset rahoittajat

Toimintaamme ovat rahoittaneet myös alla mainitut tahot. Suuri kiitos siitä heille!

Toiminta ja palvelut

Hiihtoladut ja luistelureitit

Hiihtoladut ja luistelu­reitit Kuva: Aila Santanen. Valajärvellä tapahtuu myös talvella. Tule hiihtämään, luistelemaan tai pilkille. Tai sido jalkaan lumikengät ja...

Lue lisää >>

Imuruoppaus

Imuruoppaus Kuva: Pekka Koskinen Valajärveä on parannettu imuruoppaamalla järvenpohjasta mutaa, joka on pumpattu maalla oleville läjitysalueille. Valajärvellä toteutettiin vuosina 2020-2021...

Lue lisää >>

Kotisivut

Kotisivut valajarvi.fi Kuva: Juha Kuokkanen  Valajärven Suojeluyhdistyksellä on ollut omat kotisivut osoitteessa www.valajarvi.fi vuodesta 2007.Nykyiset sivut avattiin tammikuussa 2021. Sisällöstä  ⇓...

Lue lisää >>

Muikkubileet

Muikkubileet Kuva: Juha Kuokkanen Muikkubileet on Valajärven mökkiläisten yhteinen kesäkauden päättäjäisjuhla.  Muikkubileissä vietämme yhdessä kesäkauden päättäjäisiä, saamme tuoretta tietoa yhdistyksen...

Lue lisää >>

Pohjapadot

Pohjapadot Kuva: Reijo Jokinen Ravinnekuorman vähentämiseksi olemme rakennuttaneet suurimpiin Valajärveen laskeviin ojiin pohjapatoja ja laskeutusaltaita. Valajärven veden laatua ovat olennaisesti...

Lue lisää >>

Soita Vala­järven valssi

Soita Valajärven valssi! Kuvat: Päivi Tjukanov Kuuntele myös:Kesäilta (Evoluutio) ⇓ Valajärven suojeluyhdistys päätti vuonna 2002 juhlistaa 30-vuotista taivaltaan tilaamalla oman tunnussävelmän....

Lue lisää >>

Valajärven viiri

Vala­järven viiri Kuva: Janne Osmala Nosta salkoon Valajärven viiri! Valajärven suojeluyhdistys täyttää 50 vuotta kesällä 2022. Tulevaa juhlavuotta varten olemme...

Lue lisää >>