Valajärven
Suojelu­yhdistys r.y.

Kuva: Päivi Tjukanov. 

Pyrimme kokoamaan Valajärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön.

Valajärven Suojeluyhdistys r.y.

  • kerää tietoja järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
  • valistaa, neuvoo ja tukee järven rannan mökkiläisiä
  • tekee esityksiä ja toimenpiteitä Valajärven säilyttämiseksi puhtaana
  • pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä vesiensuojelua koskevissa kysymyksissä
  • ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, alueen kalastuskuntiin sekä muihin tahoihin
  • organisoi keskitetysti Valajärven mökkiläisten jätehuollon kesäkuukausien ajaksi
  • kerää ja tallentaa tietoa järven ja sen ympäristön historiasta
  • ylläpitää verkkosivuja osoitteessa www.valajarvi.fi
  • ylläpitää talvisin latu- ja luisteluverkkoa järven jäällä
  • järjestää tapahtumia

Toimihenkilöt

Valajärven Suojeluhdistyksen vuosikokous 11.6.2022 valitsi yhdistykselle seuraavat toimihenkilöt kolmivuotiskaudeksi 2022-2024:

Puheenjohtaja:
Pekka Koskinen

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Jukka-Pekka Akila
Timo Heino
Reijo Jokinen (varapuheenjohtaja)
Jukka-Pekka Lehtonen
Marko Ripatti
Aila Santanen (rahastonhoitaja)
Ari Sivonen
Jaana Sormunen
Erkki Valajärvi

Muut:
Kari Tjukanov (ympäristö- ja luontoasiantuntija)
Juha Kuokkanen (webmaster)

Yhteystiedot

PuheenjohtajaPekka Koskinen
puh. 0400 444 618
puheenjohtaja(at)valajarvi.fi
 
RahastonhoitajaAila Santanen
puh. 050 596 6737
aila.santanen(at)live.fi
 
Tilinumero
BIC
Y-tunnus
FI93 5078 1120 0288 02
OKOYFIHH
2784352-6

Jäsenmaksu ja jätehuoltomaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu/vesienhoitomaksu vuonna 2022 oli 30 euroa. Seuraava jäsenmaksu määrätään vuoden 2023 vuosikokouksessa.

Mökkiläisiltä peritään lisäksi erillinen jätehuoltomaksu 65 euroa.
Jätemaksunsa maksaneiden mökkiläisten ei tarvitse tehdä kiinteistölleen erillistä jätehuoltosopimusta, vaan he voivat käyttää yhdistyksen kustantamia jäteastioita.
⇒ Lue lisää: Mökkiläisen jätehuolto

Ulkopuoliset rahoittajat

Toimintaamme ovat rahoittaneet myös alla mainitut tahot. Suuri kiitos siitä heille!

Toiminta ja palvelut

Hiihtoladut ja luistelureitit

Hiihtoladut ja luistelu­reitit Kuva: Aila Santanen. Valajärvellä tapahtuu myös talvella. Tule hiihtämään, luistelemaan tai pilkille. Tai sido jalkaan lumikengät ja...

Lue lisää >>

Imuruoppaus

Imuruoppaus Kuva: Pekka Koskinen Valajärveä on parannettu imuruoppaamalla järvenpohjasta mutaa, joka on pumpattu maalla oleville läjitysalueille. Valajärvellä toteutettiin vuosina 2020-2021...

Lue lisää >>

Kotisivut

Kotisivut valajarvi.fi Kuva: Juha Kuokkanen  Valajärven Suojeluyhdistyksellä on ollut omat kotisivut osoitteessa www.valajarvi.fi vuodesta 2007.Nykyiset sivut avattiin tammikuussa 2021. Sisällöstä  ⇓...

Lue lisää >>

Muikkubileet

Muikkubileet Kuva: Juha Kuokkanen Muikkubileet on Valajärven mökkiläisten yhteinen kesäkauden päättäjäisjuhla.  Muikkubileissä vietämme yhdessä kesäkauden päättäjäisiä, saamme tuoretta tietoa yhdistyksen...

Lue lisää >>

Pohjapadot

Pohjapadot Kuva: Reijo Jokinen Ravinnekuorman vähentämiseksi olemme rakennuttaneet suurimpiin Valajärveen laskeviin ojiin pohjapatoja ja laskeutusaltaita. Valajärven veden laatua ovat olennaisesti...

Lue lisää >>

Soita Vala­järven valssi

Soita Valajärven valssi! Kuvat: Päivi Tjukanov Kuuntele myös:Kesäilta (Evoluutio) ⇓ Valajärven suojeluyhdistys päätti vuonna 2002 juhlistaa 30-vuotista taivaltaan tilaamalla oman tunnussävelmän. ...

Lue lisää >>