VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Yhdistys

Valajärven suojeluyhdistys ry. pyrkii kokoamaan Valajärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön. Lisäksi yhdistys järjestää mökkiläisille erilaisia palveluja ja tapahtumia.

Tämän tehtävän puitteissa yhdistys

  • kerää tietoja järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
  • valistaa ja neuvoo
  • tekee esityksiä
  • pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä vesiensuojelua koskevissa kysymyksissä
  • ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, alueen kalastuskuntiin sekä muihin tahoihin
  • organisoi keskitetysti Valajärven mökkiläisten jätehuollon kesäkuukausien ajaksi
  • ylläpitää verkkosivuja osoitteessa www.valajarvi.fi
  • ylläpitää kirkkovenettä
  • ylläpitää talvisin latu- ja luisteluverkkoa järven jäällä
  • järjestää tapahtumia

Kutsu vuosikokoukseen 2018
Yhdistyksen säännöt
Hallituksen ehdotus uusiksi säännöiksi
Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2018


Toimihenkilöt

Valajärven suojeluhdistyksen vuosikokous 10.6.2017 valitsi yhdistykselle seuraavat toimihenkilöt kolmivuotiskaudeksi 2017-2019:

Puheenjohtaja:
Pekka Koskinen

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Arto Askolin
Reijo Jokinen (varapuheenjohtaja)
Janne Osmala
Aila Santanen (rahastonhoitaja)
Erkki Valajärvi

Hallituksen varajäsenet:
Timo Heino
Satu Larimo
Jukka-Pekka Lehtonen
Jaana Sormunen
Kari Tjukanov


Jäsenmaksu ja jätehuoltomaksu

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksu/vesienhoitomaksu vuonna 2018 on 30 euroa ja että mökkiläisiltä peritään lisäksi erillinen jätehuoltomaksu 55 euroa.
Jätemaksunsa maksaneiden mökkiläisten ei tarvitse tehdä kiinteistölleen erillistä jätehuoltosopimusta, vaan he voivat käyttää yhdistyksen kustantamia jäteastioita.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhdistyslain velvoittamana sekä maksujen perimistä ja yhteydenpitoa varten Valajärven suojeluyhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä.
Katso EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen jäsenrekisteriä koskeva rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Osoitteenmuutokset

Ilmoitukset osoitteenmuutoksista ja mökkien omistajanvaihdoksista sekä muista jäsenrekisteriä koskevista asioista pyydetään tekemään yhteydenottolomakkeella.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys