VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Yhdistys

Valajärven suojeluyhdistys ry. pyrkii kokoamaan Valajärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön. Lisäksi yhdistys järjestää mökkiläisille erilaisia palveluja ja tapahtumia.

Tämän tehtävän puitteissa yhdistys

  • kerää tietoja järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
  • valistaa ja neuvoo
  • tekee esityksiä
  • pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä vesiensuojelua koskevissa kysymyksissä
  • ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, alueen kalastuskuntiin sekä muihin tahoihin
  • organisoi keskitetysti Valajärven mökkiläisten jätehuollon kesäkuukausien ajaksi
  • ylläpitää verkkosivuja osoitteessa www.valajarvi.fi
  • ylläpitää kirkkovenettä
  • ylläpitää talvisin latu- ja luisteluverkkoa järven jäällä
  • järjestää tapahtumia

Yhdistyksen säännöt
Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2019


Toimihenkilöt

Valajärven suojeluhdistyksen vuosikokous 10.6.2017 valitsi yhdistykselle seuraavat toimihenkilöt kolmivuotiskaudeksi 2017-2019:

Puheenjohtaja:
Pekka Koskinen

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Arto Askolin
Reijo Jokinen (varapuheenjohtaja)
Janne Osmala
Aila Santanen (rahastonhoitaja)
Erkki Valajärvi

Hallituksen varajäsenet:
Timo Heino
Satu Larimo
Jukka-Pekka Lehtonen
Jaana Sormunen
Kari Tjukanov


Jäsenmaksu ja jätehuoltomaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu/vesienhoitomaksu vuonna 2019 on 30 euroa.

Mökkiläisiltä peritään lisäksi erillinen jätehuoltomaksu 55 euroa.
Jätemaksunsa maksaneiden mökkiläisten ei tarvitse tehdä kiinteistölleen erillistä jätehuoltosopimusta, vaan he voivat käyttää yhdistyksen kustantamia jäteastioita.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhdistyslain velvoittamana sekä maksujen perimistä ja yhteydenpitoa varten Valajärven suojeluyhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä.
Katso EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen jäsenrekisteriä koskeva rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Osoitteenmuutokset

Ilmoitukset osoitteenmuutoksista ja mökkien omistajanvaihdoksista sekä muista jäsenrekisteriä koskevista asioista pyydetään tekemään yhteydenottolomakkeella.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys