Mökkiläisten jätehuolto

Kuva: Janne Osmala.

Valajärven suojeluyhdistys organisoi Valajärven kesämökkiläisten jätehuollon Janakkalan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.

Valajärven ympäristöalue kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Tämä tarkoittaa, että asukkaiden ja mökkiläisten on toimitettava syntyvä jäte, jota ei voi polttaa tai kompostoida tontilla, joko oman kiinteistön kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai sellaisen puuttuessa yhteiseen jäteastiaan.

Valajärven suojeluyhdistys organisoi Valajärven kesämökkiläisten jätehuollon Janakkalan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. Järjestämme tärkeimpien mökkiteiden varrelle jätesäiliöt sekä kustannamme niiden tyhjennykset toukokuun alusta lokakuun puoliväliin. Lisäksi useina kesinä olemme kustantaneet jätelavan isommille jätteille.

Jätehuollosta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi yhdistys kerää jätemaksun niiltä kiinteistöiltä, joilla ei ole omaa erillistä jätehuoltosopimusta.

Mökkiläisten talousjätteille tarkoitetut jätesäiliöt sijaitsevat Piikakiventiellä, Kotakalliontiellä ja Puhinniementiellä.

Säiliöihin saa viedä vain taloudessa syntyvää sekajätettä. Puutarhajäte ja biojäte kannattaa kompostoida tontilla. Rakennusjäte on hoidettava itse kaatopaikalle tai kierrätykseen. Ongelmajäte on vietävä ongelmajätteen vastaanottopisteisiin. Katso vastaanottopisteiden tiedot esim. Kiertokapulan sivuilta.

⇒ Janakkalan kunnan jätehuoltomääräykset
⇒ Hämeenlinnan jätehuoltomääräykset
⇒ Kiertokapula Oy:n sivut
⇒ Kompostointi