Mökkiläisten jätehuolto

Kuva: Janne Osmala 

Jätehuoltolain perusteella myös kesämökkien on kuuluttava järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.
Taloudessa syntyvä jäte, jota ei voi polttaa tai kompostoida tontilla, on toimitettava joko kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai yhteiseen kimppajäteastiaan.

Suojeluyhdistyksen jätekimppa

Valajärven suojeluyhdistyksen jätekimppaan kuuluvat kaikki yhdistyksen jätemaksun maksaneet mökkikiinteistöt. Yhdistys organisoi tärkeimpien mökkiteiden varrelle jäteastiat ja niiden tyhjennykset toukokuun alusta lokakuun puoliväliin. Joka toinen vuosi olemme lisäksi järjestäneet jätelavat isommalle kaatopaikkajätteelle. Kesällä 2024 jätelavoja ei tule.

Kotakalliontiellä jätehuolto toimii ympäri vuoden siten, että talvikauden tyhjennykset kustantaa tiehoitokunta. Muilla alueilla talvisin mökkeilevät joutuvat viemään jätteet mukanaan kodin jäteastiaan.

Kimpan jäteastioihin saa viedä vain taloudessa syntyvää sekajätettä. Lajitteluastioita (bio/paperi/kartonki/muovi/lasi/metalli) jätehuoltoyhtiö ei pysty meille järjestämään. Toivomme, että lajiteltu jäte viedään joko kotipaikalla tai Tervakoskella sijaitseviin lajittelupisteisiin. Tarkemmat ohjeet  ⇓ jäljempänä.

Kimppajäteastiat sijaitsevat osoitteissa:

 • Piikakiventie 17
 • Kotakalliontie 11
 • Puhinniementie 4
 • Vehmaistentie 225

Mökkiläisen on pakko liittyä jätehuollon asiakkaaksi

Viranomainen voi määrätä uhkasakon, jos kiinteistön haltija ei kehotuksesta huolimatta liity jätehuollon piiriin.
Lue Hämeen Sanomien artikkeli 1.3.2021

Kustannukset

Kiinteistöjen yleiset jätemaksut päättää alueen kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Jätemaksu muodostuu kahdesta osasta:

1) Perusmaksu kattaa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia yleisiä kustannuksia. Perusmaksun laskuttaa kaikilta kiinteistöiltä Kiertokapula Oy, joka kilpailutuksen perusteella operoi jätteiden kuljetukset ja käsittelyn Valajärven alueella. Perusmaksua koskevissa asioissa ota yhteyttä suoraan Kiertokapulaan.

Kesämökin perusmaksu vuonna 2023 oli 15,60 €. Maksuun sisältyy oikeus viedä ilman eri maksua useita jätelajeja Kiertokapulan jäteasemille.

2) Järjestetyn jätehuollon maksu peritään jäteastioiden tyhjennyksistä yms. Maksun laskuttaa joko Kiertokapula hinnastonsa mukaan niiltä kiinteistöiltä, joilla on oma jätesopimus Kiertokapulan kanssa tai Valajärven Suojeluyhdistys niiltä mökkikiinteistöiltä, joilla omaa sopimusta ei ole. Yhdistys joutuu antamaan kimppajäsenten tiedot Kiertokapulalle.

Valajärven Suojeluyhdistyksen kimpan jätemaksun suuruuden määrää vuosikokous. Maksulla pyritään kattamaan jätehuollon laskut 1.5.-30.9. väliseltä ajalta sekä jätelavojen kustannukset joka toinen vuosi. Vuonna 2023 jätemaksu oli 65.00 €.

Jos kesämökin ja kodin välimatka on alle 5 km, mökkiläisellä on oikeus käyttää vakituisen asunnon jäteastiaa, eikä jätehuoltomaksua tarvitse maksaa.
Mökkiläisen on ilmoitettava asiasta Kiertokapulalle ja Suojeluyhdistykselle, jotka merkitsevät rekistereihinsä tämän yhteyden.

Jätehuollon ohjeita

 • Yhdistyksen jäteastioihin saa viedä vain taloudessa syntyvää sekajätettä!
 • Vältä astioiden ylitäyttöä!
 • Älä jätä mitään astioiden ulkopuolelle! Jäteyhtiö ei vie sitä pois!
 • Puutarhajäte ja biojäte kannattaa kompostoida tontilla.
 • Kierrätettävä jäte (paperi, kartonki, muovi, metalli, pakkauslasi, vaatteet) on syytä viedä kierrätyspisteisiin, jollainen on mm. Tervakosken S-marketin takana.
 • Rakennusjäte, purkujäte, kannot yms. voi viedä Janakkalan Jätteenkuljetus Oy:n jätteidenkäsittelyalueelle Rehakkaan. ⇒ Katso lisätietoa tästä
 • Huonekalujen, isojen kodinkoneiden ja rakennusjätteen poisvientiin voi käyttää myös Kiertokapulan noutopalvelua, jos et pysty itse hoitamaan niitä kaatopaikalle tai kierrätykseen.
 • Vaarallinen jäte on vietävä vaarallisen jätteen vastaanottopisteisiin tai Kiertokapulan keräysautoon, joka kiertää viikottain pysähtyen mm. Tervakoskella.
  ⇒ Katso tarkemmat ohjeet, keräysauton aikataulu ja vastaanottopisteiden tiedot Kiertokapulan sivuilta

Yhdistyksen muita palveluja