Mökkiläisten jätehuolto

Kuva: Janne Osmala.

Valajärven suojeluyhdistys on vuodesta 1999 lähtien organisoinut Valajärven kesämökkiläisten jätehuollon. 

Vuonna 2022 voimaan tullut uusi jätelaki määrää, että myös kesämökkien on kuuluttava järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Tämä tarkoittaa, että taloudessa syntyvä jäte, jota ei voi polttaa tai kompostoida tontilla, on toimitettava joko omaan kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai sellaisen puuttuessa yhteiseen kimppajäteastiaan.

Valajärven Suojeluyhdistys on vuodesta 1999 lähtien järjestänyt tärkeimpien mökkiteiden varrelle jäteastiat ja kustantanut niiden tyhjennykset toukokuun alusta lokakuun puoliväliin. Lisäksi joka toinen vuosi olemme järjestäneet jätelavat isommalle kaatopaikkajätteelle. Kesällä 2022 jätelavoja ei tule.

 

Suojeluyhdistyksen jätekimppa

Valajärven suojeluyhdistyksen jätemaksun maksaneiden mökkiläisten kimppajäteastiat sijaitsevat osoitteissa:

 • Piikakiventie 17
 • Kotakalliontie 11
 • Puhinniementie 4
 • Vehmaistentie 225

Astioihin saa viedä vain taloudessa syntyvää sekajätettä.

Mökkiläisen on pakko liittyä jätehuollon asiakkaaksi

Viranomainen voi määrätä uhkasakon, jos kiinteistön haltija ei kehotuksesta huolimatta liity jätehuollon piiriin.
Lue Hämeen Sanomien artikkeli 1.3.2021

Kustannukset

Kiinteistöjen yleiset jätemaksut päättää alueen kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Jätemaksu muodostuu kahdesta osasta:

1) Perusmaksu kattaa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia yleisiä kustannuksia. Perusmaksun laskuttaa kaikilta kiinteistöiltä Kiertokapula Oy, joka kilpailutuksen perusteella operoi jätteiden kuljetukset ja käsittelyn Valajärven alueella.

Kesämökin perusmaksu vuonna 2022 on 15,60 €. Maksuun sisältyy oikeus viedä ilman eri maksua useita jätelajeja Kiertokapulan jäteasemille.

2) Järjestetyn jätehuollon maksu peritään jäteastioiden tyhjennyksistä yms. Maksun laskuttaa joko Kiertokapula hinnastonsa mukaan niiltä kiinteistöiltä, joilla on oma jätesopimus Kiertokapulan kanssa tai Valajärven Suojeluyhdistys niiltä mökkikiinteistöiltä, joilla sopimusta ei ole. Yhdistys joutuu antamaan kimppajäsenten tiedot Kiertokapulalle.

Valajärven Suojeluyhdistyksen kimpan jätemaksun suuruuden määrää vuosikokous. Maksulla pyritään kattamaan jätehuollon laskut 1.5.-15.10. väliseltä ajalta sekä jätelavojen kustannukset joka toinen vuosi. Vuonna 2022 jätemaksu on 65.00 €.

Jos kesämökin ja kodin välimatka on alle 5 km, mökkiläisellä on oikeus käyttää vakituisen asunnon jäteastiaa, eikä jätehuoltomaksua tarvitse maksaa.
Mökkiläisen on ilmoitettava asiasta Kiertokapulalle ja Suojeluyhdistykselle, jotka merkitsevät rekistereihinsä tämän yhteyden.

Jätehuollon ohjeita

 • Yhdistyksen jäteastioihin saa viedä vain taloudessa syntyvää sekajätettä!
 • Vältä astioiden ylitäyttöä!
 • Älä jätä mitään astioiden ulkopuolelle! Jäteyhtiö ei vie sitä pois!
 • Puutarhajäte ja biojäte kannattaa kompostoida tontilla.
 • Kierrätettävä jäte (paperi, kartonki, muovi, metalli, pakkauslasi, vaatteet) on syytä viedä kierrätyspisteisiin, jollainen on mm. Tervakosken S-marketin takana.
 • Rakennusjäte, purkujäte, kannot yms. voi viedä Janakkalan Jätteenkuljetus Oy:n jätteidenkäsittelyalueelle Rehakkaan. ⇒ Katso lisätietoa tästä
 • Huonekalujen, isojen kodinkoneiden ja rakennusjätteen poisvientiin voi käyttää myös Kiertokapulan noutopalvelua, jos et pysty itse hoitamaan niitä kaatopaikalle tai kierrätykseen.
 • Vaarallinen jäte on vietävä vaarallisen jätteen vastaanottopisteisiin tai Kiertokapulan keräysautoon, joka kiertää viikottain pysähtyen mm. Tervakoskella.
  ⇒ Katso tarkemmat ohjeet, keräysauton aikataulu ja vastaanottopisteiden tiedot Kiertokapulan sivuilta