Mökkiläisten jätehuolto

Kuva: Janne Osmala.

Valajärven suojeluyhdistys on vuodesta 1999 lähtien organisoinut Valajärven kesämökkiläisten jätehuollon Janakkalan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.

Valajärven ympäristöalue kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Tämä tarkoittaa, että asukkaiden ja mökkiläisten on toimitettava syntyvä jäte, jota ei voi polttaa tai kompostoida tontilla, joko oman kiinteistön kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai sellaisen puuttuessa yhteiseen jäteastiaan.

Valajärven suojeluyhdistys organisoi Valajärven kesämökkiläisten jätehuollon Janakkalan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. Järjestämme tärkeimpien mökkiteiden varrelle jätesäiliöt sekä kustannamme niiden tyhjennykset toukokuun alusta lokakuun puoliväliin. Lisäksi useina kesinä olemme kustantaneet jätelavat isommalle kaatopaikkajätteelle.

Jätehuollosta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi yhdistys kerää jätemaksun niiltä kiinteistöiltä, joilla ei ole omaa erillistä jätehuoltosopimusta.

Mökkiläisten talousjätteille tarkoitetut jätesäiliöt sijaitsevat Piikakiventiellä, Kotakalliontiellä ja Puhinniementiellä.

Yhdistyksen jätesäiliöihin saa viedä vain taloudessa syntyvää sekajätettä!
Vältä astioiden ylitäyttöä!
Älä jätä jätteitä astioiden ulkopuolelle!

  • Puutarhajäte ja biojäte kannattaa kompostoida tontilla.
  • Kierrätettävä jäte (paperi, kartonki, muovi, metalli, pakkauslasi, vaatteet) on syytä viedä kierrätyspisteisiin, jollainen on mm. Tervakosken S-marketin takana.
  • Rakennusjäte, purkujäte, kannot yms. voi viedä Janakkalan Jätteenkuljetus Oy:n jätteenkäsittelyalueelle Rehakkaan. ⇒ Katso lisätietoa tästä
  • Huonekalujen, isojen kodinkoneiden ja rakennusjätteen poisvientiin voi käyttää myös Kiertokapulan noutopalvelua, jos et pysty itse hoitamaan niitä kaatopaikalle tai kierrätykseen.
  • Vaarallinen jäte on vietävä vaarallisen jätteen vastaanottopisteisiin tai Kiertokapulan keräysautoon, joka kiertää viikottain pysähtyen mm. Tervakoskella.
    ⇒ Katso tarkemmat ohjeet, keräysauton aikataulu ja vastaanottopisteiden tiedot Kiertokapulan sivuilta.