Ollanoja

Kuva: Kari Tjukanov

Valajärven vedet laskevat pientä Ollanojaa pitkin päätyäkseen lopulta Kokemäenjokeen ja mereen.
Ollanoja on hieno retkikohde.

Ollanoja laskee Valajärven pohjoispäästä Kaartjoen kautta Haapajärveen. Ojan ylitse menee kaunis pieni silta. Sillan itäpuolella on valtava siirtolohkare, jonka päällä kasvaa iso mänty.

Joen uomassa on nähtävissä Valajan vanhan vesimyllyn jäänteitä.

Kuvat ja video: Kari Tjukanov

Muita retkikohteita