Imuruoppaus

Kuva: Pekka Koskinen

Valajärveä on parannettu imuruoppaamalla järvenpohjasta mutaa, joka on pumpattu maalla oleville läjitysalueille.

Valajärvellä toteutettiin vuosina 2020-2021 imuruoppausprojekti, jossa järven pohjasta poistettiin runsaasti mutaa. Projektin tarkoituksena on ollut vähentää järven humuskuormaa, parantaa veden näkösyvyyttä ja rantojen käytettävyyttä.

Imuruoppaus tarkoittaa sedimentin poistamista vesistön pohjasta imemällä ja pumppaamalla massa letkua pitkin maalle sitä varten määrätyille läjitysalueille, jotka saattavat sijaita satojen metrien päässä rannasta. Imuruoppausmassa on ravinteikasta ja muodostaa kuivuttuaan hyvän kasvualustan.

Yhdistyksen kustantamat ruoppaukset kohdistuivat noin kymmenen järveen virtaavan laskuojan lähistölle. Lisäksi ruopattiin kolmisenkymmentä mökkirantaa mökkiläisten omalla kustannuksella. Ruopatut alueet sijaitsevat eri puolilla Valajärveä Kotakalliontien, Kaunistonniemen, Ratalahden ja Mustalahden alueilla.

Projektin toteutti Insinööritoimisto Lassinaro Oy, jonka tekemien suunnitelmien perusteella ELY-keskus antoi tarvittavat ruoppaus- ja läjitysluvat. Metsäkeskus on suunnitellut laskuojiin pohjapatoja, joiden tehtävänä on estää ravinteiden valuminen takaisin järveen. Padot on tarkoitus rakentaa vuosina 2021-2022. Projektia on koordinoinut suojeluyhdistyksen puolesta Reijo Jokinen.

⇒ Lue imuruoppausprojektin raportti (vaiheet 1 ja 2)
⇒ Tutustu imuruoppausmenetelmään (www.lassinaro.fi)