Imuruoppaus

Kuva: Pekka Koskinen

Valajärven laatua on parannettu imuruoppaamalla, eli poistamalla järvenpohjasta mutaa.

Valajärvellä toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2020-2021 imuruoppausprojekti, jossa järven pohjasta poistetaan runsaasti mutaa. Ruoppaukset kohdistuvat ensi sijassa järveen laskevien ojien lähistöille. Projektin tarkoituksena on vähentää järven humuskuormaa ja samalla parantaa rantojen käytettävyyttä.

Imuruoppaus tarkoittaa sedimentin poistamista vesistön pohjasta imemällä ja pumppaamalla massa letkua pitkin maalle sitä varten määrätyille läjitysalueille. Läjitysalueet voivat sijaita jopa 500 metrin päässä rannasta. Imuruoppausmassa on ravinteikasta ja muodostaa kuivuttuaan hyvän kasvualustan.

Projektin toteuttaa Insinööritoimisto Lassinaro Oy, jonka tekemien suunnitelmien perusteella ELY-keskus on antanut tarvittavat ruoppaus- ja läjitysluvat. Metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistysten suunnittelemat ja toteuttamat laskuojien pohjapadot estävät ravinteiden valumisen takaisin järveen. Projektia koordinoi suojeluyhdistyksen puolesta Reijo Jokinen.

Vaihe 1 syksyllä 2020 ja vaihe 2 keväällä 2021 tehtiin Kotakalliontien alueella viidessä eri kohteessa. Syksyllä 2021 toteutettava vaihe 3 jatkaa vielä länsirannalla ja siirtyy sitten Ratalahden ja Mustalahden alueille.

⇒ Lue imuruoppausprojektin raportti (vaiheet 1 ja 2)
⇒ Tutustu imuruoppausmenetelmään (www.lassinaro.fi)