Imuruoppaus

Kuva: Pekka Koskinen

Valajärven laatua on parannettu imuruoppaamalla, eli poistamalla järvenpohjasta mutaa.

Valajärvellä toteutettiin vuosina 2020-2021 imuruoppausprojekti, jossa järven pohjasta poistettiin runsaasti mutaa. Ruoppaukset kohdistettiin ensi sijassa järveen laskevien ojien lähistöille. Projektin tarkoituksena oli vähentää järven humuskuormaa ja samalla parantaa rantojen käytettävyyttä.

Imuruoppaus tarkoittaa sedimentin poistamista vesistön pohjasta imemällä ja pumppaamalla massa letkua pitkin maalle sitä varten määrätyille läjitysalueille. Läjitysalueet voivat sijaita jopa 500 metrin päässä rannasta. Imuruoppausmassa on ravinteikasta ja muodostaa kuivuttuaan hyvän kasvualustan.

Projektin toteutti Insinööritoimisto Lassinaro Oy.

⇒ Lue imuruoppausprojektin raportti
⇒ Tutustu imuruoppausmenetelmään (www.lassinaro.fi)