Pohja­eläimistö

Kuva: Martin Koskinen.

Vuonna 2016 kartoitettiin Valajärven ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella. 

Pohjaeläintutkimus liittyi osana Valajärven laajaan tutkimusprojektiin. Tutkimuksen teki Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys KVVY.

Tässä tutkimuksen lyhyt yhteenveto:

Valajärven rantavyöhykkeet ovat yleisesti ottaen hyvässä tai erinomaisessa tilassa pohjaeläimistön perusteella. Syvänteissä esiintyy kuitenkin runsaasti sulkasääsken toukkia ja rehevän pohjan surviaissääsken toukkia; ekologinen tila on ainoastaan tyydyttävä. Syvänteen happitaloudessa voi olla ajoittaisia häiriöitä, tai alusveden kierto ja hapettuminen voivat jäädä vaillinaiseksi keväisin ja syksyisin. Syvännealueiden happitalouden häiriöillä on merkittävä alentava vaikutus pohjaeläinyhteisön rakenteeseen ja lajien runsaussuhteisiin, täten myös ekologisen luokan määräytymiseen.

Rantavyöhykkeen pohjaeläinlajisto on monipuolista ja lajirikasta. Siellä esiintyy monia erilaiselle kuormitukselle herkkiä lajeja, joten myös rantavyöhykkeen lajiston perusteella Valajärvi on erinomaisessa tilassa.

Muita tutkimuksia