Kaivovesi

Kuva: Juha Kuokkanen. 

Kaivovesi on maaperän läpi suodattuneista sade- ja sulamisvesistä muodostunutta pohjavettä, jonka laatu saattaa vaihdella paikallisesti hyvinkin paljon. Kaivoveden laatuun vaikuttavat myös kaivon sijainti, rakenne ja kunto.

Kesällä 2015 Valajärven Suojeluyhdistys kiinnitti huomiota mökkien juomavesikaivojen veden laatuun. Tässä asiassa lähestyimme Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä (KVVY), joka on Suomen johtava ympäristö- ja tutkimuspalvelujen tuottaja. Sen palveluihin kuuluu mm. sertifioitu näytteenotto, laboratorioanalyysit ja neuvonta.

KVVY:n Tampereen laboratorion johtaja Sirpa Väntsi laati meitä varten alla olevan tekstin kaivovesistä ja niissä mahdollisesti piilevistä ongelmista ja kävi Muikkubileissä vuonna 2015 kertomassa asiasta.

Millaista vettä juot?

Hyvä juomavesi on kirkasta, raikasta ja hyvämakuista. Kaivovesi, kuten lähdevesikin, on maaperän läpi suodattuneista sade- ja sulamisvesistä muodostunutta pohjavettä, jota ei yleensä tarvitse käsitellä millään tavalla ennen käyttöä. Pohjaveden laatu saattaa vaihdella paikallisesti hyvinkin paljon. Kaivoveden laatuun vaikuttavat myös kaivon sijainti, rakenne ja kunto.

Tiedätkö sinä, millaista juomavettä kaivostasi saat? Toisinaan kaivovesi voi olla likaantunut bakteereilla tai siihen voi olla liuennut maaperästä terveydelle haitallisia yhdisteitä, vaikka vesi näyttäisi ja jopa maistuisi hyvälle. Siksi kaivoveden laadun tarkistaminen säännöllisesti 3-6 vuoden välein on tarpeen. Laadun tutkituttaminen tulee tehdä myös silloin, kun veden laadussa havaitaan muutoksia tai kun kaivoveden epäillään aiheuttavan terveydellistä haittaa. Pahimmassa tapauksessa kaivovesi ei sovellu juomavedeksi, koska siinä todetaan olevan bakteereja. Muita terveydellisiä haittoja aiheuttavia ovat lannoitteista peräisin olevat nitraatit ja porakaivoissa arseeni, uraani ja radon. Maaperästä liukeneva rauta ja mangaani heikentävät myös usein kaivoveden laatua.

Jos veden tutkituttaminen vaikuttaa kimurantilta, laboratorion asiantuntijat auttavat valitsemaan sopivat määritykset laadun varmistamiseksi. Tutkimuksen laajuus riippuu veden käyttömäärästä, veden ulkonäöstä, kaivotyypistä ja myös kaivon sijainnista. KVVY:n laboratoriosta saat analyysitulosten lisäksi myös lausunnon veden laadusta sekä neuvonta-apua mahdollisten ongelmien ratkaisuun.

⇒ Tutustu KVVY:n sivuihin