Pohjapadot

Kuva: Reijo Jokinen

Ravinnekuorman vähentämiseksi olemme rakennuttaneet suurimpiin Valajärveen laskeviin ojiin pohjapatoja ja laskeutusaltaita.

Valajärven veden laatua ovat olennaisesti heikentäneet järveä ympäröiviltä soilta ja hakkuuaukeilta valuvien vesien mukanaan tuoma kiintoaines ja ravinteet.

Ravinnekuorman vähentämiseksi suurimpiin Valajärven laskuojiin on yhdistyksen aloitteesta rakennettu ja tullaan rakentamaan useita pohjapatoja ja laskeutusaltaita. Näiden rakenteiden tehtävänä on hidastaa veden virtausta sekä suodattaa iso osa veden mukana kulkeutuvista ravinteista laskeutusaltaisiin ja sepelipatoihin. 

Pohjapatojen, laskeutusaltaiden ja niiden tarvitsemien huoltoteiden suunnittelusta ja rahoituksesta vastaa Metsäkeskus. Toteutus tapahtuu yhteistyössä Metsäkeskuksen ja paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. 

Ensimmäinen laskeutusallas rakennettiin vuonna 2019 Kotakalliontien laitaan. Seuraava  kolmen laskeutusaltaan ja pohjapadon ryhmä rakennettiin Kotamäenkorven laskuojaan talvella 2021-22.

Otsikkokuva: Kotamäenkorven laskuojan pohjapatoa rakennetaan vuonna 2019. 

Rakennetut ja suunnitellut pohjapadot.
Klikkaa karttamerkeistä lisätietoja!

Kotamäenkorven pohjapadot