Valajärven synty

Kuva: Marko Saikkonen, 2022 

Katso kiehtova video, miten Valajärvi syntyi jääkauden jälkeen 10 000 vuotta sitten. 
Animaatio perustuu Helsingin Yliopiston Valajärvellä tekemiin tutkimuksiin.

Tutkimus

Helsingin Yliopisto toteutti vuosina 2020-2021 Valajärvellä tutkimuskokonaisuuden, jonka tuloksena olemme saaneet tietoa siitä, miten Valajärvi on syntynyt ja miten sitä ympäröivät suot ovat kehittyneet.

Samassa tutkimuskokonaisuudessa selvitettiin pohjaveden ja järven välistä yhteyttä. Samoin pohdittiin järven pohjassa aiemmin havaittujen kraatterien aiheuttajaa (purkautuva pohjavesi, purkautuva metaani, eliöt jne.)

Nämä tutkimukset on tehty viidessä eri tutkimuskokonaisuudessa, joista kukin muodosti opiskelijoiden joko gradu-tason tai kandi-tason tutkimuksen. Tutkimuksiin osallistui noin 20 henkilöä, pääasiassa opiskelijoita ja heidän opettajiaan.

Tutkimukset aloitettiin kesällä 2020 ja lisätutkimuksia jäältä tehtiin talvella ja keväällä 2021.

⇒ Tutustu hankkeen väliraporttiin 2.4.2020
⇒ Tutustu oppilaiden tuottamaan materiaaliin
⇒ Summary in English

Hanketta on rahoittanut: 

Animaatio

Valajärven synty on nähtävissä tässä animaatiovideona. Videon sisältö perustuu osittain Elmiina Pilkaman tekemään tutkimukseen, jonka voi lukea alempana. 
Animaation on tehnyt Piritta Stark, (Helsingin yliopisto) yhteistyössä Seija Kultin ja Annika Åbergin kanssa.
Copyright CC BY-NC-ND, Piritta Stark 2022.

Opiskelijoiden tuottamaa materiaalia

Maria Luna Tescari: Methane Hunting in Lake Valajärvi, 2021

Juuso Pylkkänen: Valajärven ROV-kuvaukset, 2021

Summary in English