Mökkeily yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä

Valajärven rantamaisemaa ja mökkilaituri. Kuva: Jaana Sormunen.
Mökeiltä voi seurata vaihtuvia taivaan värejä. Kuva: Jaana Sormunen.

Laskevan auringon värit taivaanrannassa, laiturilla istuskelu saunan ja uimisen jälkeen, kuikan huuto ja grillin tuoksu… Ei meikkejä, ei tukan laittamista, ei kauluspaitoja. Rentoudutaan, palataan juurille ja eletään ’kädet multaan’ -mentaliteetilla. Käydään metsässä, sienestetään, marjastetaan – metsitytään. 

Suomalainen tunnistaa välittömästi mökkeilyyn liittyvän idylliset mielikuvat. Samalla tavoin tunnistetaan myös mökkeilyyn liitettävät huonommat ja raskaammat puolet kuten jatkuvat huoltotyöt ja huussintyhjennykset, naapuririidat ja sukulaisten sietämisen haasteet. Mökkeilyilmiössä on aimo annos tunnetta ja nostalgiaa, ja nämä välittyvät myös Valajärven mökkiläisten tarinoista. Mutta millainen ilmiö mökkeily todella Suomessa on ja miten Valajärven mökkiläisyhteisön synty suhteutuu mökkeilyn ”suureen tarinaan”?

Tilastojen mukaan maassamme on tällä hetkellä yli puoli miljoonaa kesämökkiä. On arvioitu, että noin 2,4–2,9 miljoonalla suomalaisella on mahdollisuus mökkeilyyn. Mökkikannan on arvioitu kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 560 000 mökkiin. Nykymökeistä noin 75 prosenttia on yli 25 vuotta vanhoja eli mökkien kunnostaminen ja erilaiset huoltotoimet ovat usein ajankohtaisia.

Mökkeilyn juuret nähdään 1800-luvun huvilakulttuurissa. Varsinaisen mökkikulttuurin alkuna nähdään kuitenkin 1950-luku, jolloin kaupunkiin muuttanut, mutta maaseudulla lapsuutensa viettänyt sukupolvi alkoi hankkia rantatontteja ja rakentaa niihin ”huviloita”, kesäasunnoksi kelpaavia mökkejä. On laskettu, että vuosien 1950–1962 välillä rakennettiin lähes 50 000 mökkiä. Mökkirakentaminen kiihtyi entisestään 1960-luvun kuluessa ja vuonna 1970 mökkejä oli Suomessa jo 176 000. Yhä edelleen uusia mökkejä rakennetaan vuosittain nelisen tuhatta. 

Koronapandemia on tutkitusti lisännyt mökkeilyn suosiota. Kesämökkikauppa ja mökkien vuokraus ovat kiihtyneet ja erityisesti nuoremmat sukupolvet ja lapsiperheet ovat löytäneet mökkeilyn uudella tavalla. Etätyökäytäntöjen yleistyminen on myös nostanut todennäköisesti pysyvästi mökkeilyn suosiota työikäisten keskuudessa. Samalla mökkien varustetasolta toivotaan entistä enemmän. Esimerkiksi etätyöhön soveltuvat olosuhteet vaativat muun muassa sähköä ja sujuvat nettiyhteydet. Mökkipihalta toivotaan nykyisin erityisesti helppohoitoisuutta. Kokemukset mökkeilystä ”työleirinä” saavatkin nykyajassa yhä uudenlaisia merkityksiä muovaten suhdettamme mökkeilyyn ja sen kulttuurisiin merkityksiin.

On laskettu, että Suomessa tehdään mökkimatkoja vuosittain noin viisi miljardia kilometriä, eli noin 1000 kilometriä jokaista suomalaista kohden. Perinteisesti mökkimatka on haluttu pitää lyhyenä, noin 50 kilometrin mittaisena. Viime vuosina mökkialueet ovat kuitenkin laajentuneet järvi-Suomen ja saaristoalueiden kohteista myös muualle, esimerkiksi Savoon. Valajärvelle matkustetaan pääasiassa lähiympäristöstä: Riihimäeltä, Hyvinkäältä ja pääkaupunkiseudulta. Nykyiset kesäasukkaat ovat Valajärven mökkiläisiä jo toisessa tai kolmannessa sukupolvessa. Mökin aikoinaan hankkineet vanhemmat tai isovanhemmat olivat hekin juuri Riihimäen ja Hyvinkään seudulta lähtöisin. 

Mökin omistajien keski-ikä on yli 60 vuotta, mutta usein mökit ovat useamman sukupolven käytössä. Tutkimusten mukaan nuorempi sukupolvi käy mökillä harvemmin ja viettää niillä vähemmän aikaa kuin vanhemmat. Näyttää kuitenkin siltä, että mökeillä vietetty aika lisääntyy iän myötä. Nuorille tärkein sosiaalinen ryhmä on perhe ja suku. Mökin sijaitseminen suvun historian kannalta tärkeällä paikalla on nuorille yleisesti ottaen jopa tärkeämpää kuin vanhemmille. Vanhemmille sukupolville mökkeilyn on nähty kiinnittyvän omakohtaisiin lapsuuden kokemuksiin asumisesta ja vapaa-ajan viettämisestä maalla. 

Ylisukupolvisuus on tyypillistä Valajärvenkin mökkiläisyydelle. Kun vakituiset asuinpaikat, niin asunnot kuin paikkakunnatkin, ovat saattaneet vaihtua elämän aikana, mökki on paikoista se, joka on pysynyt koko ajan samana muista muutoksista huolimatta. Mökki edustaa jatkuvuutta yksilölle itselleen mutta myös suvulle. Vanhempien Valajärveltä hankkimalle mökille on tultu ensin perheen lapsina, ja aikuistuttua omien lasten kanssa. Nämä mökillä käyneet lapset ovat aikuistuttuaan tuoneet mökille taas uuden sukupolven. Kun mökillä käynti on tullut terveyssyistä hankalaksi vanhemmalle sukupolvelle tai he ovat kuolleet, vastuun mökin ylläpidosta ovat ottaneet mahdollisesti sisarukset keskenään. Toisinaan erilaiset näkemykset ja käyttötarve ovat johtaneet siihen, että yksi sisaruksista on lunastanut sukumökin itselleen ja alkanut kehittää sitä perheelleen omien kiinnostustensa mukaan. Jos mökillä on useampia käyttäjiä saman suvun kesken, toimiva ratkaisu voi olla mökin varauskirja – ja yhteisesti sovitut säännöt ja talkootoiminta.  

Lastenlapsille mökki voi olla mummolaan vertautuva paikka, jossa vietetään aikaa juuri isovanhempien kanssa. Vaikka kaupunkialueella sijainnut mummola olisi ollut tärkeä paikka lapselle muuten, mökin maaseutumaisuus on ollut jotain erityistä. Mökillä on tehty eri asioita kuin kotona, ja mökillä on ollut vapaampaa. Yhdessä oloon ja yhdessä tekemiseen on saatettu panostaa enemmän kuin arjessa kotona, tai toisaalta, sitä on ollut mökillä luonnostaan enemmän. 

VALAJÄRVEN MÖKKILÄISYYS

Valajärven mökkikannan muodostuminen noudattelee yleisiä mökkeilykulttuurin kehittymisen suuntaviivoja. Valajärven mökkiläisyys, vapaa-ajan asuminen, alkoi varsinaisesti 1930–1940-lukujen vaihteessa. Uimaranta ja Rauhanniemen alue olivat virkistyskäytössä aikaisemminkin, mutta niillä leiriytyminen oli väliaikaista, ja Niemelän torppaa oli vuokrattu kesäasukkaille Valajärven länsirannalla. Mökkirakentaminen alkoi järven etelärannoilta Rantatien ja Piikakiventien varrelta. Vuonna 1933 syntynyt kesäasukas muistelee, että heidän mökkitonttinsa oli lohkottu vuonna 1939, ja mökin oli rakentanut tontin silloinen omistaja yhtenä ensimmäisistä Valajärvellä. Perheen äiti teki kaupat valmiista mökistä vuonna 1944. Riihimäkeläinen perhe oli ollut sota-aikana Valajärven lähistöllä Launosten kylässä, mikä saattoi oli syynä kesäpaikan valintaan.

Mökkitontteja alettiin myydä 1950-luvulle tultaessa pikkuhiljaa enemmän. Metsäisiä rantatontteja ei vielä tuolloin arvostettu samalla tavalla kuin nykyään, sillä maanarvon mittarina oli sen viljeltävyys. Samoin rantaviivaa saattoi lohkotuilla tonteilla rajoitetusti, eivätkä tontit muutenkaan olleet kovin suuria. Mökkien rakentaminen jatkui Valajärven itärannoilla nykyisen Koskisentien varressa 1950-luvun alkuvuosina, pohjoisempana Mustalahdentien varressa 1950-luvun loppupuolella, ja 1960-luvulla järven luoteisrannalla Kotakalliontiellä silloisen Rengon kunnan alueella.         

Kotakalliontien mökit nousivat vuokratonteille Rengon yhteismetsän maille. Kun Hämeeseen oli sodan jälkeen asutettu Karjalan evakoita, olivat hämäläiset maanomistajat joutuneet luovuttamaan heille maitaan pientiloja varten. Korvaukseksi luovutetuista tiluksista saivat maanomistajat ympäri Hämeen lääniä osakkuuden yhteisestä metsänhoitoalueesta, joka perustettiin Renkoon. Yhteismetsä rajoittui Valajärveen, mikä sivutuotteenaan tarjosi mahdollisuuden lohkoa rantakaistaleelta vuokratontteja kesämökkejä varten. Samalla voitiin pitää tukkitietä auki. Mökkikanta rakennettiin 1960-luvun aikana. Aluksi ihmiset kulkivat loppumatkan uusille mökeilleen polkua myöten, sillä kunnon tie vedettiin vasta vuosikymmenen puolivälissä. Toki mökeille pääsi järven yli veneillä, jos perheellä sellainen käytössään oli, ja talvisin voitiin kulkea jäätä myöten. Ympärivuotista mökkeilyä ei tosin vielä harrastettu, vaan käynnit talvella olivat lähinnä päiväretkiä. Kotakalliontien vuokrasopimukset solmittiin ensin 50 vuodeksi, jonka jälkeen sopimuksia on uusittu, alkuperäisen vuosivuokran noustua kymmenkertaiseksi. Tämä kertoo osaltaan rantatonttien arvon ja arvostuksen muuttumisesta.

Sodan jälkeistä Suomea varjosti pula-aika, mikä näkyi myös rakentamisessa. Ensimmäiset mökit olivat kooltaan pieniä ja tasoltaan vaatimattomia nykystandardeihin verrattuna. Säästeliäisyys vaikutti rakennusmateriaaleihin – esimerkiksi eräs Kotakalliontien mökeistä rakentui vanhoista ovista. Perheen isä oli saanut ostettua Riihimäen varuskunnan huutokaupasta edullisesti 150 ovea, joita hän käytti itserakentamansa mökin elementteinä. Rakentajan poika muistelee, kuinka ohikulkijat olivat ihmetelleet, mikä lukuisista ovista mahtoi olla talon pääovi. 

Erään perheen ensimmäinen mökki rakennettiin vanhoista ovista. Mökin rakennusvaiheessa 1963–1965 perheen pojat mökkikaverinsa kanssa. Kuva: yksityiskokoelma.
Uusi mökki, joka valmistui vuonna 2012. Lipputangossa liehuu Valajärven Viiri. Kuva: yksityiskokoelma.

Lautarakenteisissa mökeissä oli aluksi usein vain sauna ja makuupaikkana saunakammari, jonne mahtui sopuisasti yöpymään sukua laajemminkin. Myös saunanlauteet voitiin käyttää hyväksi, jos tarvittiin lisävuoteita, ja teltoissakin pystyi nukkumaan. Saunakammarin yhdellä seinustalla oli tavallisesti keittomahdollisuus, minkä lisäksi ulkona grillattiin paljon. Vesi tuli sisään kannettuna ja se lämmitettiin saunapadassa. Kotakalliontiellä oli pitkään yhteiskaivo, josta vesi haettiin – lapsille se merkitsi hauskaa retkeä. Joillain mökeillä oli oma kaivo tai sopivasti tontilla sijaitseva lähde, joka toimi myös jääkaappina, kun kylmää tarvinneet ruokatavarat upotettiin sinne ämpärissä. Saunamökin lisäksi tontille saatettiin myöhemmin rakentaa ns. päämökki, mutta sekin nykymökkeihin verrattuna pieni ja vaatimaton. Pienet sisätilat eivät kuitenkaan haitanneet, sillä mökkeily oli pitkälti puuhaamista ulkosalla. Lapsuuden mökkimuistoissa toistuu erityisesti uimisen ihanuus: huolettomat kesäpäivät kuluivat Valajärvessä pulikoidessa. 

Jokainen sukupolvi jättää mökkikantaan oman jälkeensä. Vuosien kuluessa vanhoja 1950–60-lukujen mökkejä on kunnostettu eri tavoin, jokaisen omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Tontille on voitu rakentaa myös täysin uusi vapaa-ajan rakennus, joka vastaa tasoltaan ykköskotia. Usein vaihtoehtona on kuitenkin ollut eriasteiset muutostyöt. Päämökki voi edelleen olla sama, mutta rakennusta on nykyaikaistettu ja laajennettu tilavammaksi. Sama saunamökki on jäänyt paikoilleen, mutta sitä on remontoitu ajanmukaiseksi. Ulkohuussi-varastorakennus on voitu jättää sekin paikoilleen, mutta sen merkitys on muuttunut mukavuuksien tultua mökille. Elämää helpottavat nykyään monella mökillä sisä-wc, suihku, pyykinpesukone ja astianpesukone, varsinkin kun mökillä vietetään aikaa pienten lasten kanssa. Pihoilla on myös erilaisia lisärakennuksia, grillikotia, varastoja, jne., joilla jokaisella on oma funktionsa. Tonteilla on pääasiasiassa omat porakaivot, ja jätevedet käsitellään tontilla.

Vaikka mökkiä remontoitaisiin tai tilalle rakennettaisiin kokonaan uusi, jokin elementti halutaan kuitenkin usein säilyttää muistuttamassa vanhoista rakennuksista ja menneistä sukupolvista. Eräässä Valajärven mökissä esimerkiksi tärkeää on makuuhuoneen ikkunan paikka. Alkuperäisen mökin isot ikkunat antoivat järvelle niin, että kun aurinko nousi aamuviideltä, sen valo heijastui järven pinnalta mökin sisään kutitellen nukkujat hereille. Sama efekti haluttiin säilyttää uudessa mökissä: aamuauringon valo tiettyyn aikaan makuuhuoneessa. Mikäli herätessään huomaa sään näyttävän sateiselta, unia voi vielä jatkaa.

Valajärven mökkiläisten haastattelut vuonna 2021.
Löfgren, Orvar (1999). On Holiday: A history of vacationing. University of California Press, Berkeley.
Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 -selvitys (2017). Maa- ja metsätalousministerin julkaisuja 5/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-949-4
Perrels, Adriaan & Berghäll, Elina (2010). Mökkikannan kehitys. Teoksessa Arja Rytkönen & Anna-Maija Kirkkari (toim.): Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus, 10–15. Suomen ympäristö 6. Ympäristöministeriö, Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/37982
Pitkänen, Kati (2011). Mökkimaisema muutoksessa. Kulttuurimaantieteellinen näkökulma mökkeilyyn. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Social Sciences and Business Studies 31, Joensuu. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/10452 
Pitkänen, Kati, Puhakka, Riikka, Semi, Jussi & Hall, Michael C. (2014). Generation Y and Second Homes: Continuity and Change in Finnish Outdoor Recreation. Tourism Review International, Volume 18, Number 3, 2014, pp. 207–221(15).

Teksti: Eija Schwartz ja Maija Mäki 2022.