Arkeologinen löytö Niinisalon mailta

Kansatieteilijä A.O. Heikel kuvaa Niinisalosta saatua kivikautista vasarakirveen vasarapuolta samankaltaiseksi, kuin näissä piirroksissa on esitetty. Kuva: Heikel 1878.

On vielä yksi löytö, joka on mahdollisesti Valajärven alueelta. Kyseessä on vasarakirveen vasarapuoli, joka on saatu Niinisalon talosta. Varsinainen löytöpaikka on kuitenkin tuntematon. Löydöllä on jo pitkä historia, sillä se kuuluu A.O. Heikelin marraskuussa 1877 Hauhon kihlakunnasta tuomiin esineisiin. Löytö mainitaan myös Berit Boströmin vuonna 1942 tekemässä arkeologisessa inventoinnissa. Saukkonen ei vuoden 1984 inventoinnin yhteydessä käynyt paikkaa tarkastamassa, sillä inventointimääräraha oli tuolloin ollut varsin niukka verrattuna alueen runsaaseen esihistorialliseen aineistoon. Niinisalon maat jäävätkin toistaiseksi arkeologiseksi mysteeriksi.

ETHÄN KAJOA MUINAISMUISTOALUEESEEN. Muinaisjäännökset ovat lain suojaamia. Maaperän kaivamista edellyttävään metallin etsimiseen vaaditaan maanomistajan suostumus ja muinaisjäännösalueella viranomaisen myöntämä tutkimuslupa. Mikäli löydät muinaisesineen tai siltä vaikuttavan löydön, lopeta kaivaminen välittömästi ja ota yhteys museoviranomaiseen. Lisätietoa metallinetsimen käytöstä Metsähallituksen sivuilla.

Teksti: Maija Mäki 2022.