Kuva: Päivi Tjukanov

Arkeologisia löytöjä "perunapelloilta"

Valajärven eteläpäästä löytyi 1980-luvulla kvartsi-iskos, jonka löytöpaikka on merkitty kuvaan rastilla. Kuva: Jyri Saukkonen (1984), Tarkastuskertomus / Museovirasto.

Inventointityön yhteydessä vuonna 1984 Jyri Saukkonen vieraili Seppälänlahden rannalla, aivan Valajärven eteläpäässä. Saukkonen tarkasti ranta-alueita ja löysi kvartsi-iskoksen pellolta, noin 10 metrin päässä järven rannasta läheltä paikalla sijainnutta ulkorakennusta. Maaperä oli hiekkaista, mutta peltoalue oli syyskuussa osin vielä kyntämättä, joten Saukkonen ei voinut tarkastaa koko aluetta. 

Kvartsi-iskosten löytöpaikka Saaren torpan perunamaalla. Kuva: Jyri Saukkonen (1984), Tarkastuskertomus / Museovirasto.

Valajärven eteläosan lounaisrannalta Saukkonen löysi vielä kaksi muutakin kvartsi-iskosta, kiviesineiden työstämisestä syntyneitä kvartsin palasia. Kyseessä on Saaren torpan perunapelto, joka Saukkosen inventointiraportissa kulkee nimellä Niemelän kesähuvila. Pelto sijaitsee aivan rantaviivan läheisyydessä.

Nämä löydöt ovat Valajärven etelärannoilta, kun Puhinniemen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Valajärven pohjoisosassa. Löydöt osoittavat kivikauden ihmisen liikkuneen käytännössä koko kirkasvetisen järven alueella.

ETHÄN KAJOA MUINAISMUISTOALUEESEEN. Muinaisjäännökset ovat lain suojaamia. Maaperän kaivamista edellyttävään metallin etsimiseen vaaditaan maanomistajan suostumus ja muinaisjäännösalueella viranomaisen myöntämä tutkimuslupa. Mikäli löydät muinaisesineen tai siltä vaikuttavan löydön, lopeta kaivaminen välittömästi ja ota yhteys museoviranomaiseen. Lisätietoa metallinetsimen käytöstä Metsähallituksen sivuilla.

Teksti: Maija Mäki 2022.