Puhinniemen kivikautiset asuinpaikat

Valajärven Puhinniemeltä on löydetty merkkejä kivikautisista asuin- ja nuotiopaikoista. Alueella on nykyisinkin nuotiopaikkoja retkeilijöiden käytössä. Kuvassa laavun rakenteet. Kuva: Pekka Koskinen.
Puhinniemen kalliorantaa. Muinaisjäännös löydettiin vuonna 2006. Kuva: Pekka Koskinen.

Arkeologi Petro Pesonen inventoi Rengon muinaisjäännöksiä vuonna 2006. Inventoinnissa keskityttiin pyyntikulttuurin asuinpaikkoihin, jotka sijoittuvat pääosin kivikaudelle. Metsämaastoissa tehtiin koekuopitusta, ja näin tehtiin myös Valajärvellä, josta löytyi entuudestaan tuntemattomat kivikautiset asuinpaikat. Arkeologeille ja esihistorian harrastajille Valajärven Puhinniemi oli nyt löytynyt.

Rantakallioiden suojasta, kapealla rantaterassilla oli pidetty kivikaudella nuotiopaikkaa. Nuotiopaikalta sekä koekuopasta läheltä vesirajaa löytyi kiviesineiden työstämisestä syntynyttä jätettä, kvartsi-iskoksia. Löydöt olivat hyvin pinnassa, ja maa oli niin palanutta, että siitä löytyi hiiltä ja paloja palanutta luuta. Pesonen on tulkinnut kohteen pienehköksi leiripaikaksi, jossa asuinpaikan laajuus on mahdollisesti vain 15 x 5 metriä.

Puhinniemen rantahietikosta löytyneitä iskoksia (kiven työstämisestä syntynyttä jätettä), jotka kertovat kivikauden ihmisen toimeliaisuudesta Valajärven rannalla. Kuva: Pekka Koskinen 2022.

Laajempi asuinpaikka sijaitsee Puhinniemen kaakkoiskärjessä. Myös tänne tehtiin koekuoppa, noin kolme metriä vesirajasta järven pinnan yläpuolella olevalle tasanteelle ja siitä löytyi kvartsi-iskoksia. Koekuopan läheltä, avonaisesta törmästä Pesonen havaitsi hiiltä ja palanutta maata. Pesonen on tulkinnut topografian perusteella asuinpaikan laajahkoksi sen kattaen mahdollisesti koko niemenkärjen alueen. Kivikauden ihmiset valikoivat asuinpaikkojaan lämpimiltä, hiekkaisilta rannoilta. Pyyntikulttuuriin kuuluen ravinto hankittiin kalastamalla, metsästämällä ja keräilemällä metsän antimia. Pyyntikulttuuri oli liikkuva elämänmuoto: ihmiset kiersivät tutuilla asuinpaikoilla vuodesta toiseen sen perusteella, mistä minäkin vuodenaikana saatiin parhaiten ravintoa.

Rengon kivikautisista asuinpaikoista valtaosa sijaitsee peltoalueilla, joten Puhinniemen ehjässä metsäympäristössä sijaitsevia asuinpaikkoja pidetään suojelullisesti sekä tutkimuksellisesti alueen yhtenä arvokkaimmista kohteista. Nykyisin Puhinniemi on Metsähallituksen hoitokohde toimien myös mukavana retkeilykohteena.

 

ETHÄN KAJOA MUINAISMUISTOALUEESEEN. Muinaisjäännökset ovat lain suojaamia. Maaperän kaivamista edellyttävään metallin etsimiseen vaaditaan maanomistajan suostumus ja muinaisjäännösalueella viranomaisen myöntämä tutkimuslupa. Mikäli löydät muinaisesineen tai siltä vaikuttavan löydön, lopeta kaivaminen välittömästi ja ota yhteys museoviranomaiseen. Lisätietoa metallinetsimen käytöstä Metsähallituksen sivuilla.

Teksti: Maija Mäki 2022.