Rautakautinen saviastia Valajärven rannalta

Piirros Valajärven pohjoisrannalta 1960-luvulla löytyneestä saviruukusta. Se on todennäköisesti rautakautinen. Kuva julkaisusta: Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset (2008).

Arkeologi kutsuttiin paikalle Valajärven pohjoisrannalle vuonna 1966. Helmer Salmo tuli tuolloin tarkastamaan rautakautisen saviastian (KM 17049) löytöpaikan. Salmo toimi tuohon aikaan Museovirastoa edeltäneen Muinaistieteellisen toimikunnan esihistoriallisen osaston johtajana. 

Astia on ajoitettu melko väljästi rautakauden loppupuolelle noin 600–1200 jaa. Mielenkiintoinen irtolöytö osoittaa, että Valajärven rannoilla on kuljettu myös rautakauden aikana, vaikka muita merkkejä ei aivan Valajärven ranta-alueilta ole tuohon aikakauteen sijoittuen toistaiseksi löytynyt. 

Paikallinen henkilö löysi saviastian Valajärven rannalta vuonna 1966. Kuva julkaisusta: Kuvat: Helmer Salmo 1939, Kaivauskertomus / Museovirasto.
Saviruukun löytöpaikan alue puoli vuosisataa myöhemmin. Kuva: Pekka Koskinen 2022.

ETHÄN KAJOA MUINAISMUISTOALUEESEEN. Muinaisjäännökset ovat lain suojaamia. Maaperän kaivamista edellyttävään metallin etsimiseen vaaditaan maanomistajan suostumus ja muinaisjäännösalueella viranomaisen myöntämä tutkimuslupa. Mikäli löydät muinaisesineen tai siltä vaikuttavan löydön, lopeta kaivaminen välittömästi ja ota yhteys museoviranomaiseen. Lisätietoa metallinetsimen käytöstä Metsähallituksen sivuilla.

Teksti: Maija Mäki 2022.