Lehmuksille avataan kasvutilaa Puhinniemessä

Metsähallitus tekee joulukuussa 2021 Puhinniemen luonnonsuojelualueella luonnonhoitotyötä kaatamalla ja kaulaamalla puita, jotka kilpailevat alueen lehmusten kanssa.. Toimenpiteen tarkoituksena on parantaa lehmusten elinolosuhteita niin että ne pärjäävät kilpailussa elintilasta muiden puulajien, etenkin kuusen puristuksessa. Tavoitteena on, että Puhinniemen metsät kehittyvät monipuulajisena kokonaisuutena, jossa vallitsevan kuusen seassa kasvaa elinvoimaisia lehtipuita etenkin lehdoissa ja lehtomaisissa osissa niemeä.

Toimenpiteen koko on noin 7,5 hehtaaria. Nyt tehtävät luonnonhoitotyöt ovat osa ympäristöhallinnon HELMI- elinympäristöohjelmaa.

Lisätietoja Metsähallitus Ari Lahtinen
ari.lahtinen@metsa.fi gsm 040-354 05 22

=> Lue lisää Puhinniemestä