Pohjapatojen rakentaminen edistyy

Kotamäenkorven laskuojan pohjapatojen rakentaminen edistyy hyvää vauhtia.  Ensimmäinen kolmesta saostusaltaasta alkaa olla valmis. Allas on varsin kookas, noin 30 m x 10 m. Tähän kohtaan metsän suuntaan tulee vielä toinen allas. Kolmas allas on jo kaivettu syvemmälle metsään. Uusia pohjapatoja rakennetaan vielä kolmeen muuhun paikkaan Valajärven ympäristössä.

Pohjapatojen tarkoituksena on vähentää ravinteiden joutumista maastosta järveen. Pohjapatojen, saostusaltaiden ja niiden tarvitsemien huoltoteiden suunnittelusta ja rahoituksesta vastaa Metsäkeskus. Toteutus tapahtuu yhteistyössä Metsäkeskuksen ja paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. 

=> Lue lisää Valajärven pohjapato-projektista

Kuva: Pekka Koskinen